Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch - Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch | Edu2Review

Khóa học Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Hướng dẫn viên du lịch

Đối tượng học viên

– Hướng dẫn viên quốc tế: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch
– Hướng dẫn viên nội địa: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên không phải phải chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

Nội dung đào tạo

Phần 1: Kiến thức cơ sở

Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ

Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn

Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Nghiệp vụ Hướng dẫn viên Du lịch

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá