Ngoại ngữ Việt Trì - Khóa học Tiếng Hàn | Edu2Review

Khóa học Tiếng Hàn

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn cơ bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Ngoại ngữ Việt Trì

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá