Ngoại ngữ Việt Trì | Edu2Review

Ngoại ngữ Việt Trì

0 đánh giá
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

Tiếng Anh trẻ em

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Tiếng Nhật

Trình độ

N5

Chương trình

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật cơ bản.

Nhận tư vấn

Tiếng Hàn

TOPIK 1 sơ cấp

Tiếng Hàn

Trình độ

TOPIK 1 sơ cấp

Chương trình

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn cơ bản.

Nhận tư vấn

Tiếng Trung

Trình độ

HSK 1

Chương trình

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung cơ bản.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay