Ngoại ngữ Việt Trì - Khóa học Tiếng Nhật | Edu2Review

Khóa học Tiếng Nhật

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

N5

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Nhật giao tiếp, tiếng Nhật cơ bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Ngoại ngữ Việt Trì

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá