Ngoại ngữ Việt Trì - Khóa học Tiếng Trung | Edu2Review

Khóa học Tiếng Trung

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

HSK 1

Đối tượng: dành cho những người bị mất gốc, muốn học tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung cơ bản.

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Ngoại ngữ Việt Trì

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá