Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM - Chuyên ngành Kế toán | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Kế toán

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.
   01
   Tạo tài khoản Edu2Review

   Chỉ một phút đăng ký. chi phí. Nhận hoàn tiền lên đến 5TR cho khóa học bất kỳ.Mức độ hoàn tiền thay đổi theo mức học phí

   02
   Đăng ký tư vấn

   Nhận thông tin mới nhất về top trường có khóa học bạn quan tâm và đặt lịch hẹn thông qua Edu2Review

   03
   Đăng ký học qua Edu2Review

   Khi đóng phí học, bạn sẽ nhận ưu đãi từ trường và ưu đãi hoàn tiền từ Edu2Review. LỢI GẤP ĐÔI!

   Chương trình

   Ngành

   Kế toán

   Thời lượng

   1 tháng

   Mục tiêu đào tạo

   Khối kiến thức chung

   • An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;
   • Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chính trị theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   • Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán, tin học, pháp luật; có khả năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin;
   • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

   • Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế học và vận dụng vào điều kiện Việt Nam
   • Nắm vững kiến thức về thống kê và vận dụng thống kê trong các doanh nghiệp, cách xử lý và sử dụng các kết quả thống kê để dự đoán mức độ hiện tượng trong tương lai;
   • Nắm vững kiến thức về hệ thống tài chính qua chức năng và cấu trúc của hệ thống tài chính, vốn, nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức trong công tác thẩm định giá và đánh giá giá trị của doanh nghiệp;
   • Nắm được cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ ngành nghề của doanh nghiệp, các cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Khối kiến thức chung của khối

   • Nắm vững kiến thức đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế
   • Nắm vững và sử dụng các phương tiện, các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế;
   • Nắm vững kiến thức về quản trị nói chung và quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính;
   • Nắm vững kiến thức nền tảng về marketing và vận dụng chúng vào doanh nghiệp như hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, chiến lược và chính sách marketing;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ của ngân hàng, thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, phát hành chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán;
   • Hiểu, nắm bắt được các phương pháp và nội dung phân tích kinh tế, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp;
   • Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, bản chất, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.

   Khối kiến thức chung của nhóm ngành

   • Nắm vững kiến thức về kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán;
   • Nắm vững kiến thức về kế toán quản trị;
   • Nắm vững kiến thức về thuế, kế toán thuế, lập báo cáo thuế và quyết toán thuế.
   • Nắm vững kiến thức về kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hành và kiểm toán các chu trình cơ bản;
   • Sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện công tác kế toán;
   • Tổ chức và thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp.

   Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học như kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp

   • Hiểu biết về kế toán quốc tế, kế toán trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, ngân hàng;
   • Nắm vững nội dung kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Có kiến thức để lập, đọc, phân tích các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn để thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và phân tích hoạt động sản kinh doanh trong các doanh nghiệp, hoạch định các chính sách kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, tổ chức.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Đảm nhận công việc kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;

   Tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán cho các đơn vị có yêu cầu; - Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về kế toán.