Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM | Edu2Review
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
📌 Tặng bé 4-16 tuổi: Học bổng tiếng Anh đến 2 triệu + Quà tặng độc quyền!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM

   Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM
   Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM
   Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM
   Phân hiệu trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. HCM
   4 hình 3 video
   6.7
   Trung bình
   2 đánh giá

   Chương trình đào tạo

   19 ngành

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   1 tháng
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
   1 tháng
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn đầu ra

   Các kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có tri thức và khả năng hoạt động nghề nghiệp trong các chuyên ngành lựa chọn với trình độ chuyên môn tiên tiến, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể đảm nhiệm các công việc:

   • Lập trình cho các hệ thống nhúng trong lĩnh vực điều khiển và tự động hóa;
   • Lập trình PLC cho các thiết bị công nghiệp;
   • Nghiên cứu, phát triển, thiết kế, xây dựng và khai thác các hệ thống thiết bị Tự động hóa
   • Điều khiển hiện đại trong công nghiệp và chuyển giao công nghệ;
   • Thiết kế, thi công, vận hành, quản lý thuộc lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa Giao thông; Hệ thống giao thông thông minh ITS;
   • Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống Điều khiển và Tự động hóa;
   • Đào tạo cán bộ kỹ thuật về lĩnh vực Điều khiển và Tự động hóa.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   • Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất có trang bị các hệ thống Điện – Điện tử, Tự động hóa. Bao gồm các công việc liên quan đến:
    • Hệ thống điện;
    • Các hệ thống điều khiển nhúng;
    • Dây chuyền công nghệ trong các khu công nghiệp như: Samsung, Canon, Toyota, Honda, v.v.
    • Tự động hóa máy móc trong các dây chuyền sản xuất (nhà máy xi măng, sắt thép, sản xuất hàng tiêu dùng, …);
    • Hệ thống tự động trong: quản lý tòa nhà thông minh, bãi gửi xe/ cổng kiểm soát tự động;
    • Hệ thống Tự động hóa trong giao thông và hệ thống giao thông thông minh.
   • Các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trong ngành Giao thông vận tải:
    • Phòng quản lý, khai thác hệ thống điều hành giao thông các tỉnh thành, các trung tâm điều hành đường cao tốc;
    • Các công ty tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ giao thông;
    • Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam …
   • Bộ Giao thông vận tải, sở Giao thông vận tải các tỉnh, Tổng cục Đường bộ, Cục Đường sắt, các Ban Quản lý dự án, các Bộ, Ngành liên quan;
   • Viện nghiên cứu, trung tâm, công ty Khoa học Công nghệ, các trường Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề thuộc lĩnh vực Điều khiển - Tự động hóa trong công nghiệp và giao thông vận tải;

   Khai thác vận tải

   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   24.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Khoa học - Kỹ thuật
   1 tháng
   24.25
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Mục tiêu đào tạo

   Các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Khai thác vận tải:

   • Có kiến thức điều tra, khai thác, dự báo nhu cầu vận tải.
   • Có kiến thức về quy hoạch kết cấu hạ tầng, mạng lưới tuyến vận tải.
   • Xây dựng chiến lược phát triển vận tải; - Xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải.
   • Tổ chức và quản lý hoạt động của doanh nghiệp khai thác vận tải.
   • Lập kế hoạch tác nghiệp, xây dựng phương án khai thác vận tải.
   • Thiết kế cơ sở sản xuất phục vụ hoạt động khai thác vận tải.
   • Xây dựng các định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn trong hoạt động khai thác vận tải.
   • Xây dựng quy trình, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát hoạt động khai thác vận tải phù hợp với điều kiện thực tế.
   • Phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ và hiệu quả của hoạt động khai thác vận tải.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải như: Bộ Giao thông Vận tải, các Tổng cục, các Vụ, các Sở giao thông vận tải…

   Có thể làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, giáo dục đào tạo về giao thông vận tải như các viện nghiên cứu trực thuộc bộ Giao thông Vận tải, Viện nghiên cứu chuyên ngành giao thông vận tải, các Trường đại học, cao đẳng, trung cấp giao thông vận tải. 5 Có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

   Quản trị kinh doanh

   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   22.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản trị kinh doanh
   1 tháng
   22.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Mục tiêu đào tạo

   • Các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh:
   • Lập và thẩm định dự án đầu tư trong kinh doanh
   • Kỹ năng khởi nghiệp và lập kế hoạch kinh doanh
   • Khảo sát, phân tích đánh giá định tính và định lượng chất lượng nguồn nhân lực
   • Xây dựng và phân tích các báo cáo tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh
   • Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
   • Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và chức năng thực hiện về: Nhân sự, tiền lương, lao động.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Sinh viên ra trường có đủ kiến thức chuyên môn, các kỹ năng cơ bản và kỹ năng mềm để làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các doanh nghiệp xây dựng, các doanh nghiệp kinh doanh thuộc các hình thức pháp lý và sở hữu trong và ngoài nước.

   Sinh viên cũng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước như sở Giao thông vận tải, các Viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Giao thông vận tải... Ngoài ra, sinh viên có thể khởi nghiệp kinh doanh.

   Công nghệ thông tin

   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ thông tin
   1 tháng
   24.70
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn về kiến thức

   Kiến thức chung

   • Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động;
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;
   • Sử dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản vào trong h ọc tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
   • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
   • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Kiến thức theo lĩnh vực

   • Sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin như kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mạng máy tính
   • Sinh viên được trang bị kiến thức ngoại ngữ chuyên ngành để tìm kiếm tài liệu, cập nhật các kiến thức mới về lĩnh vực Công nghệ thông tin.

   Kiến thức theo ngành

   Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

   • Nắm vững các kỹ thuật, ngôn ngữ, công cụ lập trình, biết cách phân tích thiết kế thuật toán;
   • Nắm vững các kỹ thuật phân tích thiết kế hệ thống thông tin, thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu, tích hợp hệ thống, xây dựng phần mềm;
   • Nắm vững các kiến thức về mạng máy tính, an toàn thông tin và an ninh mạng, vận hành và bảo trì các hệ thống thông tin.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   • Kỹ sư lập trình, phân tích thiết kế, kiểm thử, xây dựng, tích hợp hệ thống tại các công ty phần mềm;
   • Kỹ sư quản trị các hệ thống thông tin hoặc quản trị mạng tại các cơ quan, doanh nghiệp;
   • Tham gia giảng dạy ở các trường đào tạo về Công nghệ thông tin.

   Kỹ thuật môi trường

   Kỹ thuật môi trường
   1 tháng
   Kỹ thuật môi trường
   1 tháng

   Chuẩn về kiến thức

   Khối kiến thức chung

   • Vận dụng được các kiến thức về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp giáo dục
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp bảo vệ tổ quốc
   • Cập nhật được các thành tựu mới của công nghệ thông tin trong nghề nghiệp, sử dụng được các công nghệ và các thiết bị hiện đại trong học tập, nghiên cứu khoa học và công tác chuyên môn
   • Ứng dụng các kiến thức về toán và khoa học cơ bản vào ngành kỹ thuật môi trường
   • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam
   • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình luyện tập, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

   Sinh viên được trang bị kiến thức cơ sở ngành trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: sinh thái học, nguyên lý kỹ thuật môi trường, hóa lý, phân tích môi trường, hóa kỹ thuật môi trường, vi sinh kỹ thuật môi trường, cơ kỹ thuật, địa chất công trình, thủy văn công trình các ứng dụng trong thiết kế, thể hiện bản vẽ nhằm trang bị cho sinh viên ngành kỹ thuật môi trường có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn học chuyên ngành

   Sinh viên được trang bị kiến thức tin học để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành.

   Khối kiến thức chung của khối ngành

   • Sinh viên được trang bị nền kiến thức rộng trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: quan trắc và xử lý số liệu môi trường, ứng dụng GIS trong quản lý môi trường, quy hoạch và quản lý môi trường, nguyên lý sản xuất sạch hơn, khí hậu và biến đổi khí hậu, nhiên liệu dầu mỡ bôi trơn, kỹ thuật phương tiện giao thông vận tải, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
   • Sinh viên được trang bị phương pháp lập và phân tích dự án đầu tư, kinh tế tài nguyên và môi trường.

   Khối kiến thức chung của nhóm ngành

   Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kiểm soát ô nhiễm nước, kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn, quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại.

   Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học như kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp

   • Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật môi trường giao thông về đánh giá và xử lý tác động môi trường trong các dự án xây dựng công trình giao thông, cơ khí giao thông và tổ chức khai thác vận tải. Sử dụng thiết bị và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho các lĩnh vực chuyên môn. Sử dụng các phần mềm chuyên dung;
   • Kiến thức thực tập kỹ thuật: qua đợt thực tập kỹ thuật, sinh viên được trải qua các công việc trực tiếp hoặc tham quan tìm hiểu trong suốt thời gian thực tập để nắm bắt một công việc cụ thể trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường như: công tác phân tích đánh giá và dự báo chất lượng môi trường: đất, nước và không khí; công tác quản lý vận hành công trình kiễm soát môi trường như: xử lý nước thải đô thi ̣ /công nghiêp̣ , kiểm soá t ô nhiễm không khí, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại và tuần hoàn, tái sử dụng chất thải,…
   • Kiến thức thực tập tốt nghiệp: sau khi hoàn thành đợt thực tập, sinh viên vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một công việc kỹ thuật cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giao thông và là cơ sở để sinh viên tiếp cận với các kỹ năng làm việc thực tế, viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật giúp định hướng lựa chọn đồ án tốt nghiệp;
   • Kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên vận dụng được những kiến thức đã học để đánh giá và xử lý tác động môi trường đặc biệt trong giao thông vận tải.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   • Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực môi trường như: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ của các T ỉnh, Thành phố, các Phòng Tài nguyên và Môi trường ở các Huyện.
   • Có thể làm việc tại các nhà máy xí nghiệp, công ty và khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật môi trường, môi trường và khai thác tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải tạo chất lượng môi trường đặc biệt lĩnh vực giao thông vận tải
   • Có thể làm việc tại các công ty tư vấn đánh giá tác động môi trường, giám sát chất lượng môi trường cho các dự án phát triển đặc biệt là các dự án về giao thông vận tải
   • Có thể giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện và Trung tâm nghiên cứu khoa học, hoặc được tiếp tục đào tạo ở bậc thạc sĩ , tiến sĩ trong và ngoài nước.

   Kỹ thuật điện tử - viễn thông

   Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
   1 tháng
   21.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Viễn thông
   1 tháng
   21.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn về kiến thức

   Khối kiến thức chung

   • Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Có hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;
   • Nhận thức, đánh giá và phân tích được các vấn đề về an ninh quốc phòng và có hành động phù hợp để bảo vệ Tổ quốc;
   • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
   • Hiểu và vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản về giáo dục thể chất vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức theo lĩnh vực

   Có kiến thức rộng về Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật.

   Khối kiến thức theo khối ngành

   Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức khối ngành như linh kiện điện tử, mạch điện, kỹ thuật vi xử lý, máy tính, điều khiển, xử lý tín hiệu, điện từ trường, đo lường điện tử, nguồn điện… Kiến thức trên được áp dụng trong các công nghệ, kỹ thuật phục vụ các lĩnh vực điện tử, truyền thông, giao thông vận tải và đời sống xã hội.

   Khối kiến thức ngành

   Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức như anten và truyền sóng, siêu cao tần, kỹ thuật truy nhập, kỹ thuật xử lý âm thanh, hình ảnh, kỹ thuật truyền dẫn số, các trung tâm chuyển mạch, các hệ thống truyền dẫn, các loại mạng công cộng, mạng riêng, an toàn và bảo mật thông tin, truyền thông đa phương tiện….

   Có kiến thức chuyên sâu bao gồm

   • Thiết kế, triển khai và khai thác các hệ thống, mạng thông tin: Mạng truyền dẫn cáp quang, mạng thông tin di động, thông tin vệ tinh, mạng thông tin trong giao thông vận tải…
   • Thiết kế, triển khai và khai thác các hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp: Mạng LAN, WAN, mạng thông tin ngân hàng, hàng không…
   • Thiết kế và khai thác các thiết bị thông tin - viễn thông - truyền hình, tổng 3 đài, trạm mặt đất, vệ tinh…
   • Thiết kế, triển khai và khai thác các hệ thống truyền thông đa phương tiện (Multimedia): Truyền hình cáp, truyền hình qua vệ tinh, truyền hình quảng bá, truyền hình hội nghị, truyền hình y tế-giáo dục, truyền hình Internet, các hệ thống giám sát bằng camerra…
   • Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới;
   • Thiết kế các hệ thống bảo mật và an ninh cho các hệ thống viễn thông, ngân hàng và doanh nghiệp;
   • Sửa chữa, thay thế, bảo trì các thiết bị Điện tử, truyền thông. - Có khả năng học tập tiếp tục ở bậc sau đại học trong ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông tương ứng với các chuyên ngành đào tạo

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   • Sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông có thể làm việc tại:
   • Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty điện toán và truyền số liệu VDC, Công ty Ericsson, Alcatel, Siemens, Cisco, Samsung, Nokia, Huawei, ZTE...
   • Tại các công ty quản lý và khai thác mạng di động VinaPhone, MobiFone, Viettel, EVN Telecom, Gtel Mobile, S-Fone, Vietnamobile, Indochina Telecom;
   • Đài truyền hình Trung ương và các đài truyền hình địa phương;
   • Các công ty thông tin tín hiệu đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị;
   • Các phòng kỹ thuật và bảo mật mạng các ngân hàng và các doanh nghiệp trong cả nước;
   • Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực Điện - Điện tử, Tự động hóa, Viễn thông, Tin học;
   • Các phòng kỹ thuật và bảo mật mạng các ngân hàng và các doanh nghiệp trong cả nước;
   • Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; - Sở Thông tin và Truyền thông thuộc các tỉnh, thành phố;
   • Các cơ sở nghiên cứu và các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học…
   • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc rất nhiều môi trường khác nữa.

   Kỹ thuật xây dựng

   Kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   17.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   1 tháng
   17.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn về kiến thức

   Khối kiến thức chung

   • Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Có hiểu biết về Pháp luật Việt nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề về an ninh quốc phòng và có hành động phù hợp để bảo vệ Tổ quốc;
   • Đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng;
   • Hiểu và vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản về thể dục, thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức theo lĩnh vực

   Có kiến thức rộng về Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật.

   Khối kiến thức theo khối ngành

   Nắm vững các kiến thức về khoa học cơ sở như cơ học ứng dụng, vật liệu xây dựng, đo đạc, địa chất, thuỷ văn công trình;

   Có kiến thức sâu về kết cấu xây dựng như phân tích kết cấu, kết cấu bê tông, kết cấu thép;

   Nắm vững các kiến thức liên ngành như tin học ứng dụng trong xây dựng, kinh tế xây dựng, máy xây dựng, quản lý dự án.

   Khối kiến thức ngành Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật xây dựng bao gồm

   • Thiết kế, thi công, giám sát, phân tích kinh tế kỹ thuật, quản lý các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi
   • Lập quy hoạch, thiết kế và thi công các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
   • Sản xuất và chế tạo các vật liệu và cấu kiện xây dựng
   • Quản lý và khai thác các công trình xây dựng, v.v.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   • Có khả năng làm việc với vai trò kỹ sư tư vấn, kỹ sư thi công, cán bộ quản lý, v.v. trong các doanh nghiệp xây dựng ở trong và ngoài nước;
   • Có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng;
   • Có khả năng làm việc trong các Viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề với vai trò cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng.

   Kỹ thuật điện

   Kỹ thuật Điện tử
   1 tháng
   21.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật Điện tử
   1 tháng
   21.35
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn đầu ra về kiến thức

   Khối kiến thức chung

   • Hiểu biết và vận dụng được kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Của Đảng Cộng sản Việt Nam;
   • Có hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề về an ninh quốc phòng và có hành động phù hợp để bảo vệ Tổ quốc;
   • Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam;
   • Hiểu và vận dụng được các kiến thức khoa học cơ bản về thể dục, thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức theo lĩnh vực

   Có kiến thức rộng về Toán học, Tin học, Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật.

   Khối kiến thức theo khối ngành

   Chương trình đào tạo bao gồm kiến thức ngành như mạch, hệ thống, linh kiện và thiết bị Điện - Điện tử dựa trên kỹ thuật vi xử lý, máy tính, điều khiển, tự động, kiến thức về truyền thông và xử lý tín hiệu, điện tử chất rắn, điện tử công suất, điện tử quang, truyền động điện và cung cấp điện. Kiến thức trên được áp dụng trong các công nghệ phục vụ các lĩnh vực công nghiệp, đời sống xã hội và giao thông vận tải.

   Khối kiến thức ngành

   • Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực xây dựng bao gồm:
   • Thiết kế, thi công và giám sát việc lắp đặt các thiết bị Điện –Điện tử trong các nhà máy công nghiệp và giao thông vận tải;
   • Tích hợp các hệ thống Điện –Điện tử, xây dựng phần mềm hệ thống.
   • Sản xuất và chế tạo các thiết bị Điện,-Điện tử; + Sửa chữa, bảo trì các thiết bị Điện –Điện tử.
   • Có khả năng học tập tiếp tục ở bậc sau đại học trong ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử tương ứng với các chuyên ngành đào tạo.

   Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

   • Các trung tâm khoa học công nghệ, các nhà máy xí nghiệp công nghiệp: nhà máy luyện cán thép, nhà máy nhiệt điện - thuỷ điện, nhà máy xi măng, nhà máy đóng tàu, ôtô,.., hoạt động trong các lĩnh vực điện tử công nghiệp, giao thông vận tải
   • Công ty liên doanh nước ngoài về lĩnh vực sản xuất công nghiệp và điện tử, trong đó có lắp đặt, chế tạo, sửa chữa các thiết bị điện tử như: vô tuyến, máy điều hoà nhiệt độ, máy giặt, chế tạo các linh kiện - cấu kiện điện tử, các thiết bị phần cứng máy tính,...
   • Các cơ sở Y tế: sinh viên tốt nghiệp có thể vận hành, lắp đặt, sửa chữa các thiết bị y tế;
   • Công ty liên doanh nước ngoài về lĩnh vực sản xuất công nghiệp và điện tử, trong đó có lắp đặt, chế tạo,vận hành, sửa chữa các thiết bị điện, điện tử như: máy biến áp, động cơ điện, thang máy, điều hoà nhiệt độ; - Điều khiển, vận hành thiết bị điện trên các tuyến Metro;
   • Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học; có thể công tác tại các viện nghiên cứu, Cục đo lường và kiểm định và còn rất nhiều môi trường khác nữa.

   Kỹ thuật cơ khí động lực

   Kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật cơ khí
   1 tháng
   20.75
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Chuẩn về kiến thức

   Khối kiến thức chung

   • Vận dụng được các kiến thức về những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, trong học tập và lao động nghề nghiệp;
   • Hiểu được nội dung cơ bản của đường lối đấu tranh cách mạng, các bài học về lí luận và thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam để có nhận thức và hành động đúng trong thực tiễn;
   • Hiểu biết về Pháp luật Việt Nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn;
   • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng;
   • Đánh giá và phân tích được các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc.

   Khối kiến thức chung trong lĩnh vực kỹ thuật

   • Có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở phù hợp với ngành được đào tạo, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành;
   • Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) để khai thác, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành;
   • Có trình độ ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 3 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   Khối kiến thức chung của khối ngành cơ khí

   Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Cơ khí, cụ thể: tính toán thiết kế về động lực học, các cơ cấu và máy cũng như tính toán thiết kế chế tạo lắp ráp bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa và kiểm định các phương tiện giao thông vận tải: ô tô, đầu máy, toa xe, tàu điện - mêtrô; động cơ đốt trong; máy xây dựng và xếp dỡ, ...

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   • Làm công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện, chuyên viên, biên tập viên,... tại các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ, các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực cơ khí nói chung và cơ khí giao thông vận tải nói riêng;
   • Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thiết kế, các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề.

   Kinh tế xây dựng

   Kinh tế
   1 tháng
   17.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01
   Kinh tế
   1 tháng
   17.55
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01

   Chuẩn đầu ra về kiến thức

   Kiến thức cơ bản

   Nắm vững nền tảng kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành kinh tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

   Nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại

   Hiểu biết rộng về lý luận và thực tiễn kinh tế thị trường trong nước và trên thế giới.

   Kiến thức chuyên sâu

   Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, quản lý trên cấp độ nền kinh tế, ngành và lĩnh vực gắn với chuyên ngành đào tạo;

   Nắm vững các kiến thức về các phương pháp, công cụ phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chương trình - dự án phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi nền kinh tế, ngành, lĩnh vực và địa phương.

   Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

   Cử nhân ngành Kinh tế có thể là cán bộ quản lý kinh tế tại các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội từ trung ương đến địa phương, các loại hình doanh nghiệp; nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu kinh tế, giảng viên trong các trường đại học, nghiên cứu viên hoặc nhân viên tư vấn trong các tổ chức tư vấn trong nước và quốc tế.

   Kế toán

   Kế toán
   1 tháng
   22.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kế toán
   1 tháng
   22.65
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Mục tiêu đào tạo

   Khối kiến thức chung

   • An ninh quốc phòng: Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc;
   • Chính trị: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực chính trị theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
   • Khoa học cơ bản: Có kiến thức cơ bản về toán, tin học, pháp luật; có khả năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận khai thác các thông tin;
   • Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

   Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

   • Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế học và vận dụng vào điều kiện Việt Nam
   • Nắm vững kiến thức về thống kê và vận dụng thống kê trong các doanh nghiệp, cách xử lý và sử dụng các kết quả thống kê để dự đoán mức độ hiện tượng trong tương lai;
   • Nắm vững kiến thức về hệ thống tài chính qua chức năng và cấu trúc của hệ thống tài chính, vốn, nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức trong công tác thẩm định giá và đánh giá giá trị của doanh nghiệp;
   • Nắm được cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chức năng nhiệm vụ ngành nghề của doanh nghiệp, các cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

   Khối kiến thức chung của khối

   • Nắm vững kiến thức đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế
   • Nắm vững và sử dụng các phương tiện, các phương thức thanh toán trong thanh toán quốc tế;
   • Nắm vững kiến thức về quản trị nói chung và quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản trị tài chính;
   • Nắm vững kiến thức nền tảng về marketing và vận dụng chúng vào doanh nghiệp như hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, chiến lược và chính sách marketing;
   • Nắm vững kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ của ngân hàng, thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, phát hành chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán;
   • Hiểu, nắm bắt được các phương pháp và nội dung phân tích kinh tế, phân tích và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp;
   • Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán, bản chất, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán.

   Khối kiến thức chung của nhóm ngành

   • Nắm vững kiến thức về kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán;
   • Nắm vững kiến thức về kế toán quản trị;
   • Nắm vững kiến thức về thuế, kế toán thuế, lập báo cáo thuế và quyết toán thuế.
   • Nắm vững kiến thức về kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hành và kiểm toán các chu trình cơ bản;
   • Sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện công tác kế toán;
   • Tổ chức và thực hành công tác kế toán trong doanh nghiệp.

   Khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc thù của ngành học như kiến thức chuyên ngành và bổ trợ bao gồm cả kiến thức thực tập và tốt nghiệp

   • Hiểu biết về kế toán quốc tế, kế toán trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ, ngân hàng;
   • Nắm vững nội dung kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở các đơn vị hành chính sự nghiệp;
   • Có kiến thức để lập, đọc, phân tích các báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp;
   • Nắm vững kiến thức lý thuyết và thực tiễn để thực hiện công tác kế toán, kiểm toán và phân tích hoạt động sản kinh doanh trong các doanh nghiệp, hoạch định các chính sách kế toán, kiểm toán ở các doanh nghiệp, tổ chức.

   Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

   Đảm nhận công việc kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;

   Làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;

   Tư vấn trong lĩnh vực tài chính, kế toán cho các đơn vị có yêu cầu; - Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về kế toán.

   Kỹ thuật cơ điện tử

   Kỹ thuật Cơ điện tử
   21.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật Cơ điện tử
   21.80
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản lý xây dựng

   Quản lý xây dựng
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Quản lý xây dựng
   20.30
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Kỹ thuật ô tô

   Kỹ thuật ô tô
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật ô tô
   23.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   25.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01
   Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
   25.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01

   Kiến trúc

   Kiến trúc
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, V00, V01
   Kiến trúc
   17.50
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, V00, V01

   kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

   Kỹ thuật xây dựng
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Kỹ thuật xây dựng
   16.00
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   21.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01
   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
   21.15
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, C01

   Tài chính - Ngân hàng

   Tài chính Ngân hàng
   20.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07
   Tài chính Ngân hàng
   20.10
   Tổ hợp môn 2022
   A00, A01, D01, D07

   Đánh giá

   2 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   WiFi
   Thư viện

   Mức độ hài lòng

   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giảng viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   HĐ ngoại khoá
   0.0
   Cơ hội việc làm
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Thủ tục hành chính
   0.0
   Quan tâm sinh viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Admin Đăng Nhầm Hình Ảnh Của Trường R

   Đã học khoá học: Kỹ thuật ô tô tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí rất rẻ, giảng viên nhiệt tình, cơ sở vật chất đang dần được cải thiện

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất

   Trải nghiệm và lời khuyên

   UTC2 rất mạnh về xây dựng cầu đường, nếu các em có ý định học ngành này thì UTC2 là lựa chọn số 1

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Trường Có Chất Lượng Ổn Trong Tầm Giá Học Phí Cũng Như Top Các Trường Đại Học.

   Đã học khoá học: Kĩ thuật điện tử viễn thông tại đây.

   Ưu điểm

   Học phí phù hợp với các bạn có điều kiện gia đình không khá giả.
   Chất lượng cơ sở vật chất phù hợp với học phí và đang được hoàn thiện dần.
   Giảng viên đa số nhiệt tình với sinh viên.
   Khuôn viên trường thoáng mát.
   Nhà xe rộng rãi có che mưa nắng.
   Nằm trên đường Lê Văn Việt, tại khúc đường rộng rãi, không kẹt xe, an toàn khi đi học về.
   Thái độ cán bộ công nhân viên chức đang dần cải thiện ( mình chưa bị thái độ khi xử lý các vấn đề liên quan khi đến phòng CYCTSV).

   Điểm cần cải thiện

   Cải thiện độ ổn định của web đăng kí học phần, đánh giá rèn luyện sinh viên.
   Một số giảng viên chưa thực sự quan tâm đến mức độ hiểu bài của sinh viên.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Bạn hãy chọn ngành, trường phù hợp với điểm số của bạn. Đừng quá thấp hơn hay cao hơn. Nhiều bạn sinh viên trường do điểm chuẩn chưa cao vào học còn tình trang mất gốc, thái độ học không nghiêm túc, làm ảnh hưởng tới không khí lớp học cũng như các bạn khác ( lớp mình đa số các bạn như thế ).

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Chất Lượng Giảng Dạy Tốt

   Đã học khoá học: Kinh tế xây dựng tại đây.

   Ưu điểm

   Gv nhiệt tình, có tâm khi giảng dạy quan tâm sv

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất chưa tốt

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Đây là Trường ĐH GTVT TPHCM trường không có phân hiệu và cũng không là phân hiệu của bất kì trường nào khác , nhìn chung thì điểm đầu vào không quá cao nhưng cao hơn các trường có tên GTVT khác

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Đánh Giá Utc2

   Đã học khoá học: Kĩ thuật cơ khí tại đây.

   Ưu điểm

   Môi trường học tập thân thiện, giảng viên tốt, việc giải quyết các thủ tục hành chính khá đơn giản và nhanh chóng, học phí rất tốt.

   Điểm cần cải thiện

   Có lẽ vì học phí khá rẻ nên csvc ko đc tốt cho lắm. Web trường thiết kế chưa được đẹp. Hi vọng trường sẽ liên tục đầu tư mở rộng và nâng cao vị thế.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khá ổn, trường xa trung tâm tp nên rất thoáng đãng và trong lành

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 2419/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên nền tảng Cơ sở II (được thành lập theo Quyết định số 139/TCCB ngày 27/04/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là một bộ phận cấu thành quan trọng của Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường toạ lạc trên diện tích hơn 16ha tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô đào trên 7000 sinh viên và học viên các hệ.

   Giới thiệu trường Đại học Giao thông - Vận tải (Phân hiệu tại TP.HCM)

   Sứ Mạng

   Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mệnh đào tạo cho ngành Giao thông vận tải và đất nước những cán bộ Khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

   Tầm nhìn

   Trường Đại học Giao thông vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế; trở thành trường đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và đất nước; là trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về Giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

   Sinh viên của Phân hiệu Trong hoạt động giao lưu cùng sinh viên Đại học Biberach - CHLB Đức (2012)

   Sinh viên của Phân hiệu Trong hoạt động giao lưu cùng sinh viên Đại học Biberach - CHLB Đức (2012)


   Các lĩnh vực đào tạo chính tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh gồm: Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Điện điện tử, Công nghệ thông tin và truyên thông, Vận tải kinh tế và Cơ khí, với hơn 40 chuyên ngành đào tạo khác nhau. Bên cạnh loại hình đào tạo Đại học chính quy, Phân hiệu còn có nhiều loại hình đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và giúp người học có được sự thuận lợi và chủ động tối đa về thời gian theo học như: Vừa làm Vừa học, Liên thông Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2.

   Đào tạo

   Đào tạo ở bậc sau đại học cũng luôn được Nhà trường quan tâm và chú trọng đầu tư phát triển. Hiện nay tại Phân hiệu đang đào tạo 16 chuyên ngành bậc cao học (Xây dựng đường ôtô và đường thành phố, Xây dựng cầu hầm, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh tế xây dựng, Khai thác bảo trì ôtô máy kéo…) với quy mô hàng năm hơn 200 học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo mới hàng năm.

   Đội ngũ cán bộ giảng viên và cơ sở vật chất của Phân hiệu cũng luôn được quan tâm và phát triển. Tính đến tháng 05/2017 Phân hiệu có tổng số 196 giảng viên và cán bộ nhân viên cơ hữu trong đó có 3 Phó Giáo sư, 20 tiến sĩ, 15 giảng viên chính, 81 Thạc sĩ, Những giảng viên còn lại hiện đang theo học chương trình đào tạo sau đại học trong nước và quốc tế.

   Hàng năm, các sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc được Nhà trường tuyển chọn giữ lại làm giảng viên, nhiều giảng viên trẻ được cử đi học tập, nâng cao trình độ ở bậc cao học, nghiên cứu sinh tại các trường đại học uy tín trên thế giới.

   Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM và trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Tp. HCM

   Lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Phân hiệu trường Đại học GTVT tại Tp. HCM và trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao Tp. HCM

   Cơ sở vật chất

   Trang thiết bị thực tập, thực hành, thí nghiệm của sinh viên luôn được Nhà trường chú trọng đầu tư trang bị, nhiều sách tham khảo và giào trình tại thư viện luôn được cập nhật bổ sung để sinh viên có thể tiếp cận với nhiều tri thức mới. Các giảng đường thường xuyên được cải tạo và xây dựng thêm mới để đảm bảo cho các sinh viên ngoài việc học trên lớp theo lịch học còn có không gian tự học lý tưởng.

   Ngoài ra, được sự quan tâm và đầu tư của Bộ giáo dục và Đào tạo, Nhà trường đã đang hoàn thiện khu ký túc xá hiện đại, gồm các dãy nhà 7 tầng và 9 tầng có quy mô gần 3000 chỗ cho sinh viên nội trú, bên cạnh khu ký túc xá hiện tại chứa được gần 1000 sinh viên đã có từ khi thành lập trường.

   Nguồn: Trường Đại học Giao thông - Vận tải (Phân hiệu tại TP.HCM)

   Địa điểm