Ngoại ngữ Tiến Bộ - Khóa học Giao tiếp và Từ vựng Ứng dụng căn bản | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp và Từ vựng Ứng dụng căn bản

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng

Đối tượng: các bạn có nhu cầu học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh từ đầu

 

Mô tả khóa học

Khóa học tập trung xây dựng vốn từ vựng và ứng dụng ngay vào kỹ năng nghe nói thực tế. Quá trình học tập là tương tác liên tục giữa giáo viên và học viên, giữa học viên với nhau, giúp học viên nhớ từ ngay trong lớp và biết cách ứng dụng từ mới vào trong từng câu giao tiếp thực tế. Mỗi bài học được mang đến là một chủ đề sinh động trong cuộc sống thực tế như: bản thân, học tập, văn hóa, xã hội, du lịch, kinh tế, tài chính …
Khóa học còn giúp củng cố và phát triển từ vựng có tính ứng dụng thực tế cao vào trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày trong công việc và cuộc sống.

Học phí được cập nhật vào tháng 9/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

Lợi ích khóa học

 

Giúp học viên xây dựng và sở hữu vốn từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất để sử dụng trong việc học tập, công việc, và cuộc sống đồng thời ứng dụng hiệu quả nhất vốn kiến thức được học vào kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trong học tập, công việc cũng như cuộc sống.