Ngoại ngữ Tiến Bộ | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Ngoại ngữ Tiến Bộ
   Ngoại ngữ Tiến Bộ
   Ngoại ngữ Tiến Bộ
   3 hình 1 video
   8.1
   Tốt
   9 đánh giá

   Khóa học

   11 khóa học

   Anh văn thiếu niên

   Các khóa học khác
   3 tháng
   Học phí 1.820.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   3 tháng
   Học phí 1.820.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Giao tiếp và Từ vựng Ứng dụng căn bản

   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Học phí 1.190.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   2.5 tháng
   Học phí 1.190.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện thi IELTS 6.5

   IELTS
   1.5 tháng
   Học phí 5.940.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   1.5 tháng
   Học phí 5.940.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng: Các bạn đã thi IELTS muốn nâng mục tiêu từ IELTS 6.5 trở lên

   Mô tả khóa học:

   I) Cấu trúc: chia ra 3 giai đoạn gồm 6 lớp


   Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng (Language Practice) tương đương lớp IELTS 3.0
   Giai đoạn 2: Trang bị công cụ cho từng phần thi (Toolkit for Exam Practice) gồm các lớp
   1. Lớp Luyện IELTS Reading
   2. Lớp Luyện IELTS Listening
   3. Lớp Luyện IELTS Speaking
   4. Lớp Luyện IELTS Writing
   Giai đoạn 3: Luyện giải đề thi (Practice Test) tương đương lớp IELTS 6.5+


   II) Nội dung: lớp Luyện IELTS 6.5+ gồm

   • Áp dụng thuần thục các kỹ năng (skill), chiến lược (strategy), và chiến thuật (tactic) để luyện giải đề thi IELTS.

   • Chỉ ra các lỗi và bẫy cụ thể thường gặp trong các dạng đề thi IELTS đồng thời hướng dẫn cách sửa chữa khắc phục và tránh bẫy.

   • Hướng dẫn áp dụng các mẹo (tip) vào thực tế giải các đề thi IELTS nhằm giúp học viên làm phần thi IELTS một cách hiệu quả nhất.

   Học phí được cập nhật vào tháng 9/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

   Tư vấn

   Pre-IELTS

   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 3.0

   IELTS
   2 tuần
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2 tuần
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện IELTS Reading

   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện IELTS Listening

   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện IELTS Speaking

   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2 tháng
   Học phí 2.640.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện IELTS Wiritng

   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   IELTS 6.5

   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   2.5 tháng
   Học phí 3.300.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   Luyện IELTS Cấp tốc

   IELTS
   1.5 tháng
   Học phí 5.940.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS
   1.5 tháng
   Học phí 5.940.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
   • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   9 đánh giá

     Viết đánh giá

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0
   Giáo viên
   0.0
   Cơ sở vật chất
   0.0
   Môi trường HT
   0.0
   Thực hành kỹ năng
   0.0
   Tiến bộ bản thân
   0.0
   Tư vấn xếp lớp
   0.0
   Số lượng học viên
   0.0
   Quan tâm học viên
   0.0
   Hài lòng về học phí
   0.0
   Sẵn sàng giới thiệu
   0.0

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Khuyến Khích Không Nên Tham Gia Lớp Nếu Chưa Nắm Vững Kĩ Năng, Ngữ Pháp

   Đã học khoá học: lớp luyện ielts writing tại đây.

   Ưu điểm

   thầy giỏi, chú ý chỉnh sửa từng lỗi của học sinh, thầy sẽ chỉnh cho từng bạn, từng câu từng chữ (nếu bạn làm bài, chịu khó lên bảng sửa, trả lời thầy)

   Điểm cần cải thiện

   -tốn thời gian : lớp học 8 buổi,1 tuần 1 buổi, mỗi buổi chừng 2 tiếng nhưng mình cảm thấy không học + sửa được nhiều . Lý do: thầy giành quá nhiều thời gian để chi li chỉnh sửa quá nhiều ( nhắc đi nhắc lại một vấn đề quá nhiều, không cần thiết). Thầy không trả lời, giải quyết,chỉnh sửa ngay mà đòi hỏi các bạn phải trả lời bằng được sau mới giải đáp.
   -Các bạn sẽ không thể học hết các dạng bài trong ielts
   -trung tâm không đảm bảo đầu ra
   -lớp thụ động

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Không khuyến khích các bạn theo học khoá học này nếu các bạn không vững ngữ pháp, kĩ năng, không thể tự học được, học phí cũng không hề rẻ so với những gì mình có được. Thật sự rất hối hận khi đăng ký lớp học này !

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Lúc Đầu Học Các Bạn Có Thể Thấy Thầy Hơi

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Lúc đầu học các bạn có thể thấy thầy hơi khó, có thể nhiều khi bạn không muốn học tiếp với thầy. Cơ mà, bạn cứ cố học hết 1 khóa sẽ thấy khác liền, thầy không chỉ dạy skill mà thầy dạy làm sao để thực tập được skill và cách suy nghĩ để đưa ra đáp án. Mình nghĩ có chút bất tiện là bàn học thấp quá, ngồi lâu mỏi lưng, còn lại thì ok hết ạ

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   TRẦN NGUYỄN THẢO VY
   TRẦN NGUYỄN THẢO VY
    

   Mình Vừa Học Xong Khóa Ielts 30 Và Dự Định

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình vừa học xong khóa IELTS 3.0 và dự định sẽ tiếp tục theo học các khóa học sau của lớp thầy Vĩnh Huy. Ưu điểm: - May mắn là trung tâm rất gần nhà mình nên vô cùng tiện trong việc đi lại. - Giáo trình học được thầy chọn lọc, biên soạn rất hay, dễ hiểu và có nhiều kiến thức bổ ích. - Tất cả các lớp IELTS từ cơ bản đến nâng cao, luyện thi, săn học bổng ... đều do thầy trực tiếp đứng lớp. - Thầy giảng bài tận tâm, bài bản, thường chỉ ra cho học viên những lỗi sai hay mắc phải trong khi làm bài, những tips cần nhớ, ngoài ra thầy cũng chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích, hướng dẫn học viên tự học hiệu quả - Học phí khá ổn so với các trung tâm anh ngữ hiện nay 2tr4/ khóa 8 tuần (mỗi tuần 1 buổi 3 tiếng) - Phòng học sạch sẽ, đầy đủ các phương tiện hỗ trợ cho việc học: máy chiếu, bảng, .. - Để đạt hiệu quả cao, cần chịu khó phối hợp với thầy: làm bài, ôn bài ở nhà. Thầy hơi khó tính, tuy nhiên khi thầy la thì cũng không có dùng lời lẽ quá đáng đâu các bạn đừng lo :))) - Thầy có cho học thử buổi đầu tiên nên sẽ tiện cho các bạn chọn lựa. Khuyết điểm: Lớp hơi đông học viên, khoảng tầm 20 bạn, nên đôi khi thầy không bao quát được hết lớp. Mình rất hài lòng về lớp học của thầy Vĩnh Huy và sẽ giới thiệu bạn bè đến học ^^

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Nhu Phan
   Nhu Phan
    

   Thầy Dạy Nhiệt Tình Thầy Có 1 Buổi Cho Các

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thầy dạy nhiệt tình, thầy có 1 buổi cho các bạn học thử nên sẽ tiện khi lựa chọn, nói chung học cũng khá ổn

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

   Giới thiệu

   Trung tâm Vĩnh Huy Fulbrighter là một trong những địa chỉ học tiếng Anh dành cho những người trẻ muốn luyện thi IELTS để du học. Sau hơn 27 năm trong nghề, thầy Vĩnh Huy để lại niềm tin yêu trong lòng học viên vì kinh nghiệm giảng dạy của mình.

   IELTS là tấm bằng tiếng Anh vô cùng quan trọng và cần thiết cho những ai có ước mơ du học. Nắm bắt được nhu cầu ấy, thầy Vĩnh Huy Fulbrighter đã thành lập trung tâm chuyên luyện thi IELTS và săn học bổng du học.

   Trung tâm Vĩnh Huy Fulbrighter

   Trung tâm thầy Vĩnh Huy Fulbrighter chuyên luyện thi IELTS

   Giới thiệu chung về Vĩnh Huy Fulbrighter

   Trung tâm do thầy Vĩnh Huy sáng lập, điều đặc biệt là chỉ có một mình thầy thiết kế chương trình và trực tiếp giảng dạy mà không sử dụng trợ giảng. Với giáo trình được cập nhật thường xuyên, nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng, thầy đã giúp đỡ được nhiều thế hệ học sinh trong việc nâng cao thành tích thi IELTS.

   Thành tích của thầy Vĩnh Huy Fulbrighter

   Thầy Vĩnh Huy là giảng viên, Thạc sỹ (MSEd, Fulbrighter) và có trên 27 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Cao đẳng – Đại học. Năm 2008, thầy tốt nghiệp Thạc sỹ tại trường Southern Illinois University (SIU) tại Hoa kỳ. Dưới đây là các thành tích mà thầy đã đạt được.

   - Học bổng toàn phần Fulbright của Chính phủ Mỹ.

   - Học bổng toàn phần AAS [ADS] của Chính phủ Úc.

   - Học bổng Tiến sỹ của Southern Illinois University Carbondale (Mỹ).

   - Teaching Assistant tại Southern Illinois University Carbondale (Mỹ).

   Trung tâm Vĩnh Huy Fulbrighter

   Thầy Vĩnh Huy Fulbrighter đã đạt được nhiều thành tích cao

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
   Tìm hiểu ngay