Ngoại ngữ Tiến Bộ | Edu2Review
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
📢 Đánh gục nỗi sợ giao tiếp tiếng Anh với gia sư nước ngoài kèm cặp 1-1. Chỉ từ 100k/buổi.
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
    TÌM TRƯỜNG
    HOẶC TRA CỨU
    Địa điểm bạn tìm?
     Bạn muốn học?
      Khóa học cần tìm?
      8.1
      Tốt
      9 đánh giá

      Khóa học

      11 khóa học

      Anh văn thiếu niên

      Các khóa học khác
      3 tháng
      Học phí 1.820.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Các khóa học khác
      3 tháng
      Học phí 1.820.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Giao tiếp và Từ vựng Ứng dụng căn bản

      Giao tiếp
      2.5 tháng
      Học phí 1.190.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Giao tiếp
      2.5 tháng
      Học phí 1.190.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện thi IELTS 6.5

      IELTS
      1.5 tháng
      Học phí 5.940.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      1.5 tháng
      Học phí 5.940.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Đối tượng: Các bạn đã thi IELTS muốn nâng mục tiêu từ IELTS 6.5 trở lên

      Mô tả khóa học:

      I) Cấu trúc: chia ra 3 giai đoạn gồm 6 lớp


      Giai đoạn 1: Củng cố kiến thức nền tảng (Language Practice) tương đương lớp IELTS 3.0
      Giai đoạn 2: Trang bị công cụ cho từng phần thi (Toolkit for Exam Practice) gồm các lớp
      1. Lớp Luyện IELTS Reading
      2. Lớp Luyện IELTS Listening
      3. Lớp Luyện IELTS Speaking
      4. Lớp Luyện IELTS Writing
      Giai đoạn 3: Luyện giải đề thi (Practice Test) tương đương lớp IELTS 6.5+


      II) Nội dung: lớp Luyện IELTS 6.5+ gồm

      • Áp dụng thuần thục các kỹ năng (skill), chiến lược (strategy), và chiến thuật (tactic) để luyện giải đề thi IELTS.

      • Chỉ ra các lỗi và bẫy cụ thể thường gặp trong các dạng đề thi IELTS đồng thời hướng dẫn cách sửa chữa khắc phục và tránh bẫy.

      • Hướng dẫn áp dụng các mẹo (tip) vào thực tế giải các đề thi IELTS nhằm giúp học viên làm phần thi IELTS một cách hiệu quả nhất.

      Học phí được cập nhật vào tháng 9/2017 theo thông tin trên website của trung tâm.

      Tư vấn

      Pre-IELTS

      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      IELTS 3.0

      IELTS
      2 tuần
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2 tuần
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện IELTS Reading

      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện IELTS Listening

      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện IELTS Speaking

      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2 tháng
      Học phí 2.640.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện IELTS Wiritng

      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      IELTS 6.5

      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      2.5 tháng
      Học phí 3.300.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Luyện IELTS Cấp tốc

      IELTS
      1.5 tháng
      Học phí 5.940.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      IELTS
      1.5 tháng
      Học phí 5.940.000 ₫
      Hoàn phí 100.000 ₫
      cho EduMember
      Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
      • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
      • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
      • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
      Tìm hiểu EduMember

      Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

      Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
      Chi tiết

      Đánh giá

      9 đánh giá

        Viết đánh giá

      Mức độ hài lòng

      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0
      Giáo viên
      0.0
      Cơ sở vật chất
      0.0
      Môi trường HT
      0.0
      Thực hành kỹ năng
      0.0
      Tiến bộ bản thân
      0.0
      Tư vấn xếp lớp
      0.0
      Số lượng học viên
      0.0
      Quan tâm học viên
      0.0
      Hài lòng về học phí
      0.0
      Sẵn sàng giới thiệu
      0.0

      Chi tiết từ học viên

      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Khuyến Khích Không Nên Tham Gia Lớp Nếu Chưa Nắm Vững Kĩ Năng, Ngữ Pháp

      Đã học khoá học: lớp luyện ielts writing tại đây.

      Ưu điểm

      thầy giỏi, chú ý chỉnh sửa từng lỗi của học sinh, thầy sẽ chỉnh cho từng bạn, từng câu từng chữ (nếu bạn làm bài, chịu khó lên bảng sửa, trả lời thầy)

      Điểm cần cải thiện

      -tốn thời gian : lớp học 8 buổi,1 tuần 1 buổi, mỗi buổi chừng 2 tiếng nhưng mình cảm thấy không học + sửa được nhiều . Lý do: thầy giành quá nhiều thời gian để chi li chỉnh sửa quá nhiều ( nhắc đi nhắc lại một vấn đề quá nhiều, không cần thiết). Thầy không trả lời, giải quyết,chỉnh sửa ngay mà đòi hỏi các bạn phải trả lời bằng được sau mới giải đáp.
      -Các bạn sẽ không thể học hết các dạng bài trong ielts
      -trung tâm không đảm bảo đầu ra
      -lớp thụ động

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Không khuyến khích các bạn theo học khoá học này nếu các bạn không vững ngữ pháp, kĩ năng, không thể tự học được, học phí cũng không hề rẻ so với những gì mình có được. Thật sự rất hối hận khi đăng ký lớp học này !

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Người dùng Edu2Review
      Người dùng Edu2Review
       

      Lúc Đầu Học Các Bạn Có Thể Thấy Thầy Hơi

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Lúc đầu học các bạn có thể thấy thầy hơi khó, có thể nhiều khi bạn không muốn học tiếp với thầy. Cơ mà, bạn cứ cố học hết 1 khóa sẽ thấy khác liền, thầy không chỉ dạy skill mà thầy dạy làm sao để thực tập được skill và cách suy nghĩ để đưa ra đáp án. Mình nghĩ có chút bất tiện là bàn học thấp quá, ngồi lâu mỏi lưng, còn lại thì ok hết ạ

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      TRẦN NGUYỄN THẢO VY
      TRẦN NGUYỄN THẢO VY
       

      Mình Vừa Học Xong Khóa Ielts 30 Và Dự Định

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Mình vừa học xong khóa IELTS 3.0 và dự định sẽ tiếp tục theo học các khóa học sau của lớp thầy Vĩnh Huy. Ưu điểm: - May mắn là trung tâm rất gần nhà mình nên vô cùng tiện trong việc đi lại. - Giáo trình học được thầy chọn lọc, biên soạn rất hay, dễ hiểu và có nhiều kiến thức bổ ích. - Tất cả các lớp IELTS từ cơ bản đến nâng cao, luyện thi, săn học bổng ... đều do thầy trực tiếp đứng lớp. - Thầy giảng bài tận tâm, bài bản, thường chỉ ra cho học viên những lỗi sai hay mắc phải trong khi làm bài, những tips cần nhớ, ngoài ra thầy cũng chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích, hướng dẫn học viên tự học hiệu quả - Học phí khá ổn so với các trung tâm anh ngữ hiện nay 2tr4/ khóa 8 tuần (mỗi tuần 1 buổi 3 tiếng) - Phòng học sạch sẽ, đầy đủ các phương tiện hỗ trợ cho việc học: máy chiếu, bảng, .. - Để đạt hiệu quả cao, cần chịu khó phối hợp với thầy: làm bài, ôn bài ở nhà. Thầy hơi khó tính, tuy nhiên khi thầy la thì cũng không có dùng lời lẽ quá đáng đâu các bạn đừng lo :))) - Thầy có cho học thử buổi đầu tiên nên sẽ tiện cho các bạn chọn lựa. Khuyết điểm: Lớp hơi đông học viên, khoảng tầm 20 bạn, nên đôi khi thầy không bao quát được hết lớp. Mình rất hài lòng về lớp học của thầy Vĩnh Huy và sẽ giới thiệu bạn bè đến học ^^

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
      Nhu Phan
      Nhu Phan
       

      Thầy Dạy Nhiệt Tình Thầy Có 1 Buổi Cho Các

      Trải nghiệm và lời khuyên

      Thầy dạy nhiệt tình, thầy có 1 buổi cho các bạn học thử nên sẽ tiện khi lựa chọn, nói chung học cũng khá ổn

      Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

      Giới thiệu

      Địa điểm

      Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

      • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
      • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
      • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
      Tìm hiểu ngay