Có Tiến Bộ Theo Từng Bài Học - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Có Tiến Bộ Theo Từng Bài Học

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Phong phú về nội dung, kết cấu nội dung phù hợp từ dễ đến khó.

   Điểm cần cải thiện

   Giao diện, hình ảnh minh họa, từ điển khi nhấp vào chữ.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Tôi có tiến bộ theo từng bài học. Phải học hằng ngày, nếu được kết hợp học nhiều khóa học trong 1 giai đoạn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.