Có Tiến Bộ Theo Từng Bài Học - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Có Tiến Bộ Theo Từng Bài Học

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Phong phú về nội dung, kết cấu nội dung phù hợp từ dễ đến khó.

Điểm cần cải thiện

Giao diện, hình ảnh minh họa, từ điển khi nhấp vào chữ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi có tiến bộ theo từng bài học. Phải học hằng ngày, nếu được kết hợp học nhiều khóa học trong 1 giai đoạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.