Giảng Viên Thân Thiện - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giảng Viên Thân Thiện

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Cung cấp kiến thức tốt.
   - Dễ hiểu.
   - Giảng viên thân thiện với học viên.

   Điểm cần cải thiện

   - Cải thiện khu vực học tập xanh.
   - Đổi phương pháp học bằng giấy tờ thành học thông minh.
   - Ứng dụng việc học trong cuộc sống.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Khá tốt.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.