Giúp Cải Thiện Kĩ Năng Nghe - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
🎉 200 phần Học bổng 30% cho Chương trình tiếng Anh giao tiếp chuẩn Canada. Nhận ngay!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Giúp Cải Thiện Kĩ Năng Nghe

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Chất lượng tốt, cải thiện kĩ năng nghe, giúp rất nhiều về học tập cũng như trong đời sống.

   Điểm cần cải thiện

   Cho thêm từ vựng, cho xem videos về chủ đề học, cho thêm nhiều bài speaking hơn.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   - Giúp mình cải thiện được kĩ năng nghe và viết được những câu nói và làm bài văn về English.
   - Lời khuyên là nên trao dồi việc học English nhiều hơn, giúp cho mình cải thiện được những kĩ năng nói và nghe để giúp ích cho tương lai mình.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.