Nội Dung Phong Phú - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Nội Dung Phong Phú

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   Nội dung phong phú, người dạy tích cực, thu hút người học.

   Điểm cần cải thiện

   - Cần trọng tâm chính cho bài học.
   - Cần cung cấp tài liệu bài tập nhiều thêm.
   - Cần tạo không gian thoải mái học.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Có thể nghe được tiến bộ hơn, đọc chính xác hơn.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.