Nội Dung Phong Phú - Đánh giá về Tiếng Anh trực tuyến ENGO | Edu2Review
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!
🎁 Học thử Tiếng Anh miễn phí đến khi chọn được trường như ý, học thả ga, nhận ưu đãi khủng!

Nội Dung Phong Phú

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

Nội dung phong phú, người dạy tích cực, thu hút người học.

Điểm cần cải thiện

- Cần trọng tâm chính cho bài học.
- Cần cung cấp tài liệu bài tập nhiều thêm.
- Cần tạo không gian thoải mái học.

Trải nghiệm và lời khuyên

Có thể nghe được tiến bộ hơn, đọc chính xác hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.