Trung Tâm Action English

Trung Tâm Action English

76 đánh giá
8.2
Tốt
76 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Có học thử

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.5
Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
8.3
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
8.7
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.5

Khóa học

Action English Starter

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
2.500.000đ
2.400.000đ
2.500.000đ
2.400.000đ

Action English Starter

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.500.000đ
2.400.000đ
Nhận tư vấn

Action English Development

Giao tiếp Trung cấp
2 tháng
2.550.000đ
2.450.000đ
2.550.000đ
2.450.000đ

Action English Development

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.550.000đ
2.450.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm