Tư Vấn Viên Dễ Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tư Vấn Viên Dễ Thương

Ưu điểm

- Được bảo lưu khóa học.
- Được sắp xếp học bù.
- Các anh chị tư vấn dễ thương.

Điểm cần cải thiện

- Không có chỗ để xe cho học viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên lựa chọn khóa học phù hợp với khả năng bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn