Trung tâm Anh ngữ Saigon English Center - Khóa học Basic Communication | Edu2Review

Khóa học Basic Communication

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng

Đối tượng: Học viên đã có nền tảng giao tiếp căn bản.

Phương pháp giảng dạy: Học ít nhớ nhiều.

Mô tả:

  • Các tình huống giao tiếp nâng cao.
  • Thực hành các tình huống thực tế.

Lợi ích khóa học

Lợi ích khóa học:

  • Hỗ trợ học lại miễn phí để nâng cao trình độ
  • Phát triển kỹ năng xã hội
  • Kinh nghiệm giao tiếp tự tin