Trung tâm Anh ngữ Saigon English Center

Trung tâm Anh ngữ Saigon English Center

18 đánh giá
7.5
Khá
18 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Du lịch
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.1
Cơ sở vật chất
6.6
Môi trường HT
6.8
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
7.4
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
7.9
Quan tâm học viên
7.7
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.6
Giáo viên
8.1
Cơ sở vật chất
6.6
Môi trường HT
6.8
Thực hành kỹ năng
7.2
Tiến bộ bản thân
7.4
Tư vấn xếp lớp
7.6
Số lượng học viên
7.9
Quan tâm học viên
7.7
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.6

Khóa học

Express Communication

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
2.100.000đ
2.100.000đ

Express Communication

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
2.100.000đ
Nhận tư vấn

Basic Communication

Giao tiếp
3 tháng
2.700.000đ
2.700.000đ

Basic Communication

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
2.700.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm

...