Trung tâm Anh ngữ StartUp English | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ StartUp English

4 đánh giá
8.9
Rất tốt
4 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
WiFi
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Tư vấn xếp lớp
8.0
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.3
Giáo viên
8.7
Cơ sở vật chất
7.7
Môi trường HT
8.7
Thực hành kỹ năng
8.0
Tiến bộ bản thân
7.7
Tư vấn xếp lớp
8.0
Số lượng học viên
8.3
Quan tâm học viên
8.3
Hài lòng về học phí
8.0
Sẵn sàng giới thiệu
8.3

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay

Khóa học

Tiếng Anh thương mại

Giao tiếp Trung cấp

Tiếng Anh thương mại

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm