Trung Tâm Anh Ngữ AMA

Trung Tâm Anh Ngữ AMA

36 đánh giá
7.3
Khá
36 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
7.5
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
6.8
Tiến bộ bản thân
7.3
Tư vấn xếp lớp
7.0
Số lượng học viên
7.5
Quan tâm học viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
7.3
Giáo viên
7.5
Cơ sở vật chất
7.6
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
6.8
Tiến bộ bản thân
7.3
Tư vấn xếp lớp
7.0
Số lượng học viên
7.5
Quan tâm học viên
7.3
Hài lòng về học phí
7.4
Sẵn sàng giới thiệu
7.3

Khóa học

Luyện thi IELTS

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0
4.5 tháng
8.990.000đ
8.890.000đ
8.990.000đ
8.890.000đ

Luyện thi IELTS

Trình độ

IELTS Advanced: 6.0 - 7.0

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
8.990.000đ
8.890.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên 50% người bản xứ

Giao tiếp Trung cấp
4.5 tháng
5.500.000đ
5.400.000đ
5.500.000đ
5.400.000đ

Tiếng Anh thiếu niên 50% người bản xứ

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
5.500.000đ
5.400.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu niên 100% người bản xứ

Giao tiếp Nâng cao
4.5 tháng
9.000.000đ
8.900.000đ
9.000.000đ
8.900.000đ

Tiếng Anh thiếu niên 100% người bản xứ

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

4.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.000.000đ
8.900.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi 50% người bản xứ

Trẻ em
3 tháng
3.800.000đ
3.700.000đ
3.800.000đ
3.700.000đ

Tiếng Anh thiếu nhi 50% người bản xứ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.800.000đ
3.700.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh thiếu nhi 100% người bản xứ

Trẻ em
3 tháng
5.500.000đ
5.400.000đ
5.500.000đ
5.400.000đ

Tiếng Anh thiếu nhi 100% người bản xứ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
5.500.000đ
5.400.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp người lớn

Giao tiếp Trung cấp
3 tháng
4.500.000đ
4.500.000đ

Tiếng Anh giao tiếp người lớn

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

3 tháng
Học phí
4.500.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm