Trung Tâm Anh Ngữ AMA - Khóa học Tiếng Anh doanh nghiệp | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

90 giờ

Đối tượng học viên:

  • Doanh nghiệp.

Phương pháp giảng dạy:

  • Tạo môi trường thực hành – vận dụng vốn từ chuyên ngành – tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Mô tả khóa học:

  • Chương trình tiếng Anh doanh nghiệp được thiết kế riêng và phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Nâng cao kỹ năng Tiếng Anh cho nguồn nhân lực ngay chính tại doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian – chi phí – áp dụng ngay trong công việc.
  • Thời lượng từ 90 - 150 tiếng.

Lợi ích khóa học

  • Giáo viên của AMA trực tiếp đến giảng dạy tại các doanh nghiệp.
  • Thiết kế chương trình theo nhu cầu của doanh nghiệp về nội dung đào tạo, lịch học, giáo viên…