Trung tâm Anh ngữ Aten

Trung tâm Anh ngữ Aten

24 đánh giá
7.3
Khá
24 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình
Câu lạc bộ tiếng Anh
Du lịch
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.2
Cơ sở vật chất
6.6
Môi trường HT
7.6
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
7.1
Tư vấn xếp lớp
6.5
Số lượng học viên
7.1
Quan tâm học viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.5
Giáo viên
8.2
Cơ sở vật chất
6.6
Môi trường HT
7.6
Thực hành kỹ năng
7.5
Tiến bộ bản thân
7.1
Tư vấn xếp lớp
6.5
Số lượng học viên
7.1
Quan tâm học viên
7.5
Hài lòng về học phí
7.2
Sẵn sàng giới thiệu
7.5

Khóa học

Giao tiếp Tiếng Anh Doanh nghiệp (13 - 15 học viên)

Các khóa học khác
6 tháng
12.900.000đ
12.800.000đ
12.900.000đ
12.800.000đ

Giao tiếp Tiếng Anh Doanh nghiệp (13 - 15 học viên)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
12.900.000đ
12.800.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp Tiếng Anh Doanh nghiệp (6-8 học viên)

Các khóa học khác
6 tháng
21.900.000đ
21.800.000đ
21.900.000đ
21.800.000đ

Giao tiếp Tiếng Anh Doanh nghiệp (6-8 học viên)

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
21.900.000đ
21.800.000đ
Nhận tư vấn

Giao tiếp trọn đời

Giao tiếp Nâng cao
6 tháng
9.900.000đ
9.800.000đ
9.900.000đ
9.800.000đ

Giao tiếp trọn đời

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

6 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.900.000đ
9.800.000đ
Nhận tư vấn

Phát âm chuẩn

Giao tiếp Phát âm
2 tháng
2.700.000đ
2.600.000đ
2.700.000đ
2.600.000đ

Phát âm chuẩn

Trình độ

Giao tiếp Phát âm

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.700.000đ
2.600.000đ
Nhận tư vấn

Phát âm Tiếng Anh Online

Học trực tuyến Phát âm
1 tháng
499.000đ
499.000đ

Phát âm Tiếng Anh Online

Trình độ

Học trực tuyến Phát âm

Thời lượng

1 tháng
Học phí
499.000đ
Nhận tư vấn

Giới thiệu

Địa điểm

...