Trung Tâm Anh ngữ Balo English - Khóa học (Ngoại trú) Giao tiếp - Advanced | Edu2Review

(Ngoại trú) Giao tiếp - Advanced

Học phí 9.000.000đ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

2 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

Đã có kiến thức tốt về tiếng Anh, nói trôi chảy và mắc ít lỗi, phát âm tốt hoặc chỉ phát âm sai với tần suất thấp. Muốn thực hành tiếng Anh với những chủ đề rộng và phức tạp, yêu cầu kiến thức về xã hội.

Mô tả khóa học:

  • Học nghe nói về các chủ đề nâng cao như: Tính cách, Bệnh và cách điều trị; Thời trang; Du lịch hàng không; Tội phạm và hình phạt; Thời tiết; Cảm xúc; Thân thể; m nhạc; Giấc ngủ; Truyền thông; Thành phố; Khoa học; Kinh doanh và quảng cáo…
  • Luyện tập phát âm và ngữ điệu để đạt mức tự nhiên nhất trong giao tiếp.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn