Trung Tâm Anh ngữ Balo English | Edu2Review

Trung Tâm Anh ngữ Balo English

25 đánh giá
8.5
Tốt
25 đánh giá

Khóa học

English Summer Camp - Cơ bản

Các khóa học khác
1 tháng
21.760.000đ
21.760.000đ

English Summer Camp - Cơ bản

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
21.760.000đ
Nhận tư vấn

English Summer Camp - Sơ cấp

Các khóa học khác
1 tháng
25.024.000đ
25.024.000đ

English Summer Camp - Sơ cấp

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
25.024.000đ
Nhận tư vấn

English Summer Camp - Trung cấp

Các khóa học khác
1 tháng
26.656.000đ
26.656.000đ

English Summer Camp - Trung cấp

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Học phí
26.656.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Giao tiếp - Beginner

Giao tiếp Cơ bản
1 tháng
2.399.000đ
2.199.000đ
2.399.000đ
2.199.000đ

(Ngoại trú) Giao tiếp - Beginner

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.399.000đ
2.199.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Giao tiếp - Elementary

Giao tiếp Cơ bản
1 tháng
2.399.000đ
2.199.000đ
2.399.000đ
2.199.000đ

(Ngoại trú) Giao tiếp - Elementary

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.399.000đ
2.199.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
1 tháng
2.890.000đ
2.690.000đ
2.890.000đ
2.690.000đ

(Ngoại trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.890.000đ
2.690.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Giao tiếp - Intermediate

Giao tiếp Trung cấp
1 tháng
2.890.000đ
2.690.000đ
2.890.000đ
2.690.000đ

(Ngoại trú) Giao tiếp - Intermediate

Trình độ

Giao tiếp Trung cấp

Thời lượng

1 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.890.000đ
2.690.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Giao tiếp - Advanced

Giao tiếp Nâng cao
2 tháng
9.000.000đ
8.800.000đ
9.000.000đ
8.800.000đ

(Ngoại trú) Giao tiếp - Advanced

Trình độ

Giao tiếp Nâng cao

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.000.000đ
8.800.000đ

Chương trình

Đối tượng:

Đã có kiến thức tốt về tiếng Anh, nói trôi chảy và mắc ít lỗi, phát âm tốt hoặc chỉ phát âm sai với tần suất thấp. Muốn thực hành tiếng Anh với những chủ đề rộng và phức tạp, yêu cầu kiến thức về xã hội.

Mô tả khóa học:

  • Học nghe nói về các chủ đề nâng cao như: Tính cách, Bệnh và cách điều trị; Thời trang; Du lịch hàng không; Tội phạm và hình phạt; Thời tiết; Cảm xúc; Thân thể; m nhạc; Giấc ngủ; Truyền thông; Thành phố; Khoa học; Kinh doanh và quảng cáo…
  • Luyện tập phát âm và ngữ điệu để đạt mức tự nhiên nhất trong giao tiếp.
Nhận tư vấn

(Nội trú) Giao tiếp - Beginner

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
14.198.000đ
14.198.000đ

(Nội trú) Giao tiếp - Beginner

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
14.198.000đ
Nhận tư vấn

(Nội trú) Giao tiếp - Elementary

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
16.000.000đ
16.000.000đ

(Nội trú) Giao tiếp - Elementary

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
16.000.000đ
Nhận tư vấn

(Nội trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

Giao tiếp Cơ bản
2 tháng
16.000.000đ
16.000.000đ

(Nội trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng
Học phí
16.000.000đ
Nhận tư vấn

(Nội trú) Giao tiếp - Intermediate

Giao tiếp Cơ bản
1 tuần

(Nội trú) Giao tiếp - Intermediate

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

1 tuần
Nhận tư vấn

(Nội trú) Giao tiếp - Upper Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

1 tuần
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Pre Intermediate IELTS

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
3 tháng
9.590.000đ
9.390.000đ
9.590.000đ
9.390.000đ

(Ngoại trú) Pre Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.590.000đ
9.390.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Intermediate IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
3 tháng
9.690.000đ
9.490.000đ
9.690.000đ
9.490.000đ

(Ngoại trú) Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.690.000đ
9.490.000đ
Nhận tư vấn

(Ngoại trú) Upper Intermediate IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
3 tháng
9.690.000đ
9.490.000đ
9.690.000đ
9.490.000đ

(Ngoại trú) Upper Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
9.690.000đ
9.490.000đ
Nhận tư vấn

(Nội trú) Pre Intermediate IELTS

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0

(Nội trú) Pre Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
Nhận tư vấn

(Nội trú) Intermediate IELTS

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
1 tháng

(Nội trú) Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

(Nội trú) Upper Intermediate IELTS

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
1 tháng

(Nội trú) Upper Intermediate IELTS

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

(Nội trú) Elementary ESL

Các khóa học khác
1 tháng

(Nội trú) Elementary ESL

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

(Nội trú) Pre Intermediate ESL

Các khóa học khác
1 tháng

(Nội trú) Pre Intermediate ESL

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

1 tháng
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
Thư viện
Câu lạc bộ tiếng Anh
Du lịch
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.2
Giáo viên
8.9
Cơ sở vật chất
7.9
Môi trường HT
7.2
Thực hành kỹ năng
8.8
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
8.4
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
8.5
Sẵn sàng giới thiệu
8.2

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay