Trung Tâm Anh ngữ Balo English | Edu2Review
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
📌 Muốn giao tiếp tiếng Anh chuẩn, hãy quên ngay phương pháp học truyền thống! 👉
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?
   Trung Tâm Anh ngữ Balo English
   Trung Tâm Anh ngữ Balo English
   Trung Tâm Anh ngữ Balo English
   Trung Tâm Anh ngữ Balo English
   4 hình 4 video
   8.5
   Tốt
   25 đánh giá

   Khóa học

   21 khóa học

   English Summer Camp - Cơ bản

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 21.760.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 21.760.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   English Summer Camp - Sơ cấp

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 25.024.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 25.024.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   English Summer Camp - Trung cấp

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 26.656.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 26.656.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Giao tiếp - Beginner

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.399.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.399.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Giao tiếp - Elementary

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.399.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.399.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.890.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.890.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Giao tiếp - Intermediate

   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.890.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Trung cấp
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 2.890.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Giao tiếp - Advanced

   Giao tiếp Nâng cao
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Nâng cao
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   Đối tượng:

   Đã có kiến thức tốt về tiếng Anh, nói trôi chảy và mắc ít lỗi, phát âm tốt hoặc chỉ phát âm sai với tần suất thấp. Muốn thực hành tiếng Anh với những chủ đề rộng và phức tạp, yêu cầu kiến thức về xã hội.

   Mô tả khóa học:

   • Học nghe nói về các chủ đề nâng cao như: Tính cách, Bệnh và cách điều trị; Thời trang; Du lịch hàng không; Tội phạm và hình phạt; Thời tiết; Cảm xúc; Thân thể; m nhạc; Giấc ngủ; Truyền thông; Thành phố; Khoa học; Kinh doanh và quảng cáo…
   • Luyện tập phát âm và ngữ điệu để đạt mức tự nhiên nhất trong giao tiếp.
   Tư vấn

   (Nội trú) Giao tiếp - Beginner

   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 14.198.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 14.198.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Giao tiếp - Elementary

   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 16.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 16.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Giao tiếp - Pre Intermediate

   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 16.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   2 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 16.000.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Giao tiếp - Intermediate

   Giao tiếp Cơ bản
   1 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp Cơ bản
   1 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Giao tiếp - Upper Intermediate

   Giao tiếp
   1 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Giao tiếp
   1 tuần
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Pre Intermediate IELTS

   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.590.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.590.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Intermediate IELTS

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.690.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.690.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Ngoại trú) Upper Intermediate IELTS

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.690.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   3 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Học phí 9.690.000 ₫
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Pre Intermediate IELTS

   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Pre Intermediate: 3.0 - 4.0
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Intermediate IELTS

   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Upper Intermediate IELTS

   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Elementary ESL

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   (Nội trú) Pre Intermediate ESL

   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Các khóa học khác
   1 tháng
   Giáo viên bản xứ
   Có học thử
   Hoàn phí 100.000 ₫
   cho EduMember
   Nhận ngay hoàn tiền 100.000 ₫ và các ưu đãi độc quyền khi trở thành EduMember
   • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
   • Tư vấn miễn phí đến khi chọn được trường như ý.
   Tìm hiểu EduMember

   LỢI ĐỦ ĐƯỜNG KHI CHỌN TRƯỜNG, KHÓA HỌC QUA EDU2REVIEW

   Vừa tiết kiệm thời gian tự tìm hiểu, vừa tiết kiệm được kha khá tiền.

   Đánh giá

   25 đánh giá

     Viết đánh giá

   Ưu điểm nổi bật

   Giáo viên bản xứ
   Giáo viên Việt Nam
   Máy lạnh
   Máy chiếu
   Thư viện
   Câu lạc bộ tiếng Anh
   Du lịch
   Có học thử
   Kiểm tra đầu vào

   Mức độ hài lòng

   Giáo viên
   8.9
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.2
   Thực hành kỹ năng
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.9
   Tư vấn xếp lớp
   8.4
   Số lượng học viên
   8.8
   Quan tâm học viên
   8.8
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.2
   Giáo viên
   8.9
   Cơ sở vật chất
   7.9
   Môi trường HT
   7.2
   Thực hành kỹ năng
   8.8
   Tiến bộ bản thân
   8.9
   Tư vấn xếp lớp
   8.4
   Số lượng học viên
   8.8
   Quan tâm học viên
   8.8
   Hài lòng về học phí
   8.5
   Sẵn sàng giới thiệu
   8.2

   Chi tiết từ học viên

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
    

   Tiếng Anh Thông Dụng

   Đã học khoá học: Giao Tiếp tại đây.

   Ưu điểm

   Giáo viên tận tâm
   Quá trình giảng dạy chậm và chắc
   Cơ sở vật chất tốt


   Điểm cần cải thiện


   Mức học phí hơi cao so với sinh viên nghèo
   Nhìn chung mọi thứ khá ổn
   Không có nhiều nhược điểm

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Đây là một nơi rất đáng để bạn trải nghiệm học tập Các bạn có thể giới thiệu bạn bè đến đây học

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
   Đào Thị Trúc Mai
   Đào Thị Trúc Mai - Học viên 
    

   Sử Dụng Tiếng Anh Hằng Ngày Khi Theo Học

   Đã học khoá học: Khóa học giao tiếp C3 tại đây.

   Ưu điểm

   Môi người thân thiệt
   Giáo viên dạy nhiệt tình
   Môi trường thoải mái

   Điểm cần cải thiện

   Hay hư wifi
   Hoạt động ngoại khóa k thú vị lắm
   Ít khách homestay nữ để thực hành nói tiếng anh

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Thú vị Thoải mái Được nói tiếng anh hằng ngày

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Nguyễn Ngọc Thành
   Nguyễn Ngọc Thành - Học viên 
    

   Môi Trường Học Hoàn Toàn Bằng Tiếng Anh Giúp Tiến Bộ Nhanh

   Đã học khoá học: Khóa học giao tiếp C3 tại đây.

   Ưu điểm

   Tạo được môi trường tốt để học
   Nhân viên chăm sóc tốt
   Quy mô lớp học Okay

   Điểm cần cải thiện

   Cơ sở vật chất cần đầu tư
   Quản lý hoạt động cần chặt chẽ hơn

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Môi trường sử dụng 100% tiếng anh, tiến bộ nhanh nhưng cần sự hợp tác và nỗ lực của sinh viên để đạt được điều đó

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
   Lương Thị Ánh Hồng
   Lương Thị Ánh Hồng - Học viên 
    

   Tự Tin Giao Tiếp Sau Một Thời Gian Học Tại Trung Tâm

   Đã học khoá học: Khóa học giao tiếp C3 tại đây.

   Ưu điểm

   Có môi trường thực hành tiếng anh mỗi ngày
   Cơ sở vật chất tốt
   Giáo viên khá ok

   Điểm cần cải thiện

   Mới thành lập nên ban đầu có 1 số thiếu sót nhưng đã cải thiện

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Có thể tự tin giao tiếp sau 1 thời gian học tập sinh hoạt tại trung tâm

   Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

   Giới thiệu

   Tuy mới ra đời và hoạt động trong 2 năm gần đây, Balo English đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của nhiều học viên. Nếu còn đang loay hoay lựa chọn một trung tâm Anh ngữ, tại sao lại không cân nhắc đến Balo English?

   Balo English (website:baloenglish.vn) ra đời với mong muốn đưa thế hệ trẻ Việt Nam đến gần hơn với thế giới, nơi ngôn ngữ không còn là rào cản. Vì một môi trường học tập tiếng Anh tiên tiến, hiện đại, Balo English sẽ mang đến những phương pháp giảng dạy tốt hơn cho mọi người.

   Balo English đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của nhiều học viên

   Giới thiệu chung về trung tâm Balo English

   Balo English được thành lập vào năm 2014. Tới nay, trung tâm đã giúp gần 2000 học viên làm quen và sử dụng tiếng Anh tốt hơn. Đa số học viên cũng như nhân viên tại Balo English là sinh viên nhiều độ tuổi khác nhau và những người trẻ mới tốt nghiệp. Điều đó làm nên sự năng động của trung tâm này, với mục tiêu cao nhất là thành lập một môi trường phát triển tốt hơn cho thế hệ mới.

   Giới thiệu trung tâm Balo English

   Đội ngũ giảng viên, nhân viên

   Phương châm hoạt động cốt lõi của Balo English trong giảng dạy là sự tận tâm. Được sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp cũng như trong các hoạt động ngoại khóa, các học viên sẽ tự tin hơn trong giao tiếp. Sự già cỗi và nghiêm chỉnh của giảng đường không phải là những gì Balo English khuyến khích. Một tập thể học tập vui, trẻ, năng động, tích cực và chủ động với giáo viên trẻ, nhiệt tình mới là điều mà Balo English hướng đến.

   Hoạt động của học viên

   Balo English giúp học viên duy trì vốn tiếng Anh thông qua việc tiếp xúc hàng ngày, khiến tiếng Anh trở thành một phần của cuộc sống. Vì vậy, Balo English thực hiện các hoạt động vui chơi bổ ích, giúp cho sự phát triển của học viên, như câu lạc bộ thể thao Balo, du lịch Balo Free-tour, câu lạc bộ tự học… Ngoài ra còn có những chương trình thiện nguyện dạy tiếng Anh cho mái ấm trên địa bàn thành phố, hợp tác để phát triển phong trào học tiếng Anh tại các trường đại học…

   Hoạt động ngoại khóa của học viên Balo English

   Địa điểm

   Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

   • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
   • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
   • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký