Trung Tâm Anh ngữ Balo English - Khóa học (Ngoại trú) Intermediate IELTS | Edu2Review

(Ngoại trú) Intermediate IELTS

Học phí 9.690.000đ

Chương trình

Trình độ

IELTS Intermediate: 4.0 - 5.0

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

  • Đã có kiến thức và quen với các dạng đề IELTS, học viên kết thúc và đạt đầu ra của lớp Pre-Intermediate IELTS. Mục tiêu đạt trình độ chứng chỉ IELTS 4.5 – 5.5.

Mô tả khóa học:

  • Writing: Chi tiết các dạng bài line, bar, pie, table. Tổng quan các dạng bài map, process. Luyện viết cấu trúc câu phức tạp và các đoạn nâng cao và tư duy mạch lạc giữa các đoạn.
  • Speaking: thực hành các topic và idioms ăn điểm cho câu trả lời.
  • Listening: Phương pháp làm các dạng bài cấp độ IELTS 5.5.
  • Reading: Phương pháp làm các dạng bài cho cấp độ IELTS 5.5.
     

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn