Trung Tâm Anh ngữ Balo English - Khóa học (Ngoại trú) Upper Intermediate IELTS | Edu2Review

(Ngoại trú) Upper Intermediate IELTS

Học phí 9.690.000đ

Chương trình

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

3 tháng

Thông tin liên hệ

Đối tượng:

  • Học viên kết thúc và đạt đầu ra của lớp Intermediate IELTS. Mục tiêu đạt trình độ chứng chỉ IELTS 5.5 – 6.5. Mức điểm chuẩn để xin học bổng du học của các trường hàng đầu thế giới.

Mô tả khóa học:

  • Writing: Tất cả các dạng bài cho Task1 và Task2. Luyện tập paraphrase và essays cấp độ IELTS 6+.
  • Speaking: Mở rộng câu trả lời. Công thức trả lời part 3, bổ sung các idioms.
  • Listening: Phương pháp làm các dạng bài cấp độ IELTS 6+. Luyện tập tất cả các dạng bài.
  • Reading: Phương pháp làm các dạng bài cho cấp độ IELTS 6+. Luyện tập cho tất cả các dạng bài.

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn