Trung Tâm Anh ngữ Balo English - Khóa học (Nội trú) Giao tiếp - Beginner | Edu2Review

Khóa học (Nội trú) Giao tiếp - Beginner

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Đối tượng:

Học viên mới bắt đầu học tiếng Anh, mất gốc tiếng Anh, hoặc bỏ tiếng Anh từ lâu. Không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh với những chủ đề cơ bản và ngữ pháp còn khá yếu.

Phương pháp giảng dạy:

Mô tả khóa học:

  1. Luyện tập nghe nói các cấu trúc câu về các đề tài đơn giản: Giới thiệu và làm quen, Quốc gia & quốc tịch, Hoạt động giải trí, Ẩm thực, Gia đình, Thời gian,..
  2. Học cách viết những câu đơn giản, các chủ đề cơ bản liên quan đến bài học.
  3. Ôn lại những cấu điểm pháp cơ bản.Chỉnh sửa phát âm và ngữ điệu cơ bản trong giao tiếp.

Lợi ích khóa học