Trung Tâm Anh Ngữ Bryan - Khóa học Giao tiếp với thầy Bryan | Edu2Review

Khóa học Giao tiếp với thầy Bryan

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Giao tiếp Cơ bản

Thời lượng

2 tháng

Luyện tập cách giao tiếp, phát âm chuẩn, đúng giọng Mỹ.

Lợi ích khóa học

- Học viên có thể nhận được sự hỗ trợ từ thầy Bryan ngoài thời gian học cố định trong ngày.

- Phương pháp hiệu quả, thiết bị hỗ trợ hiện đại, phòng học tiện nghi.