Hệ thống giáo dục quốc tế cho trẻ em CitySmart | Edu2Review

Hệ thống giáo dục quốc tế cho trẻ em CitySmart

3 đánh giá
7.3
Khá
3 đánh giá

Khóa học

13.600.000đ

Tiếng Anh trẻ em: Kindy Level (R1A, R1B, R2A, R2B)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
13.600.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em: Kindy Level (R3A, R3B)

Trẻ em
6 tháng
15.480.000đ
15.480.000đ

Tiếng Anh trẻ em: Kindy Level (R3A, R3B)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
15.480.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh trẻ em: Junior Level (R4A, R4B, R4C, R5A, R5B, R5C, R6A, R6B, R7A, R7B, R7C)

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

6 tháng
Học phí
17.520.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay