Trung tâm Anh ngữ Emu English | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!
9.8
Xuất sắc
5 đánh giá

Khóa học

17 khóa học

Thiếu nhi - Hatchling, Nestling (1/2 cấp độ)

Trẻ em
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 10.500.000 ₫
Giá cho EduMember 9.750.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 6 - 12
 • Trình độ: Người mới bắt đầu - A1
 • Thời lượng: 40 buổi kéo dài 5 tháng
 • Thời gian học: 1 giờ 30 phút/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Phát âm với ngữ âm
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Có kỹ năng thuyết trình
 • Tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có thể nói và viết về nhiều chủ đề khác nhau
Nhận tư vấn

Thiếu nhi - Hatchling, Nestling (1 cấp độ)

Trẻ em
10 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 20.995.000 ₫
Giá cho EduMember 19.545.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.739.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.450.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 6 - 12
 • Trình độ: Người mới bắt đầu - A1
 • Thời lượng: 80 buổi kéo dài 10 tháng
 • Thời gian học: 1 giờ 30 phút/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Phát âm với ngữ âm
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Có kỹ năng thuyết trình
 • Tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có thể nói và viết về nhiều chủ đề khác nhau
Nhận tư vấn

Thiếu nhi - Chick, Fledgling, Juvenile (1/2 cấp độ)

Trẻ em
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 13.995.000 ₫
Giá cho EduMember 13.045.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.239.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 950.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 6 - 12
 • Trình độ: A2 - B2
 • Thời lượng: 40 buổi kéo dài 5 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Phát âm với ngữ âm
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Có kỹ năng thuyết trình
 • Tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có thể nói và viết về nhiều chủ đề khác nhau
Nhận tư vấn

Thiếu nhi - Chick, Fledgling, Juvenile (1 cấp độ)

Trẻ em
10 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 27.995.000 ₫
Giá cho EduMember 25.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 4.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 2.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 6 - 12
 • Trình độ: A2 - B2
 • Thời lượng: 80 buổi kéo dài 10 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Phát âm với ngữ âm
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Cải thiện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm
 • Có kỹ năng thuyết trình
 • Tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Có thể nói và viết về nhiều chủ đề khác nhau
Nhận tư vấn

Thiếu niên - Beginners, Elementary, Pre-Intermediate (1/2 cấp độ)

Trẻ em
5 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 13.995.000 ₫
Giá cho EduMember 12.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 13 - 18
 • Trình độ: A1 và A2
 • Thời lượng: 40 buổi kéo dài 5 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp.
 • Học phát âm với biểu đồ âm vị
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề để chuẩn bị hàng trang khi vào đại học, những chủ để này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa...
Nhận tư vấn

Thiếu niên - Beginners, Elementary, Pre-Intermediate (1 cấp độ)

Trẻ em
10 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 27.995.000 ₫
Giá cho EduMember 25.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 4.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 2.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 13 - 18
 • Trình độ: A1 và A2
 • Thời lượng: 40 buổi kéo dài 5 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp.
 • Học phát âm với biểu đồ âm vị
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề để chuẩn bị hàng trang khi vào đại học, những chủ để này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa...
Nhận tư vấn

Thiếu niên - Intermediate and Upper-Intermediate (1/2 cấp độ)

Trẻ em
6 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 16.995.000 ₫
Giá cho EduMember 15.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 13 - 18
 • Trình độ: B1 và B2
 • Thời lượng: 48 buổi kéo dài 6 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Học phát âm với biểu đồ âm vị
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề để chuẩn bị hàng trang khi vào đại học, những chủ để này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa...
Nhận tư vấn

Thiếu niên - Intermediate and Upper-Intermediate (1 cấp độ)

Trẻ em
12 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 33.995.000 ₫
Giá cho EduMember 31.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 4.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 2.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan English World 1 - 10
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào với giáo viên bản xứ trước khi xếp lớp
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Đối tượng: Học viên trong độ tuổi 13 - 18
 • Trình độ: B1 và B2
 • Thời lượng: 96 buổi kéo dài 12 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Học viên được làm quen với các từ vựng liên quan đến chủ đề
 • Đọc sử dụng từ vựng và ngữ pháp của các thì
 • Thực hành nói với ngữ pháp
 • Học phát âm với biểu đồ âm vị
 • Thực hành đọc và viết với ngữ pháp và từ vựng để củng cố việc học tiếng Anh phù hợp với chương trình học trên trường

Phương pháp giảng dạy

 • Học tiếng Anh thông qua bài hát, show truyền hình và sách tương tác nói
 • Có một số trò chơi để lớp học trở nên vui hơn
 • Dự án làm việc để khuyến khích làm việc theo nhóm và khả năng giao tiếp giữa các học viên

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm
 • Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề để chuẩn bị hàng trang khi vào đại học, những chủ để này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa...
Nhận tư vấn

Giao tiếp

Giao tiếp Cơ bản
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 7.995.000 ₫
Giá cho EduMember 7.495.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 2.789.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 500.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Oxford English File 4th Edition
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào trước khi xếp lớp
 • Đối tượng học viên: Người từ 19 tuổi trở lên, cần cải thiện các kỹ năng nghe, nói và phát âm
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Thời lượng: 24 buổi kéo dài 3 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Speaking: Đưa vốn từ vựng – ngữ pháp chủ điểm vào thực hành nói theo các chủ đề (Introduce yourself, Family, Jobs, Shopping, Food, Travel, Health…), đảm bảo học viên nói đúng – chuẩn. Chỉnh sửa phát âm, luyện tập phản xạ nhanh hiệu quả
 • Listening: Luyện tập kỹ năng nghe phản xạ, kỹ năng nghe ghi nhớ giúp học viên nắm bắt nội dung chính của cuộc hội thoại
 • Pronunciation: Xác định lỗi phát âm của học viên và sửa lại cho đúng. Cho học viên làm bài tập về phát âm, các em phải ghi âm lại và gửi cho giáo viên để giáo viên kiểm tra và nhận xét, chỉnh sửa lại giúp các em cải thiện tốt hơn kỹ năng phát âm của mình

Phương pháp giảng dạy

 • Phát triển các kỹ năng nghe thông qua âm nhạc, video ngắn, các đoạn băng và qua việc giao tiếp với mọi người trong lớp học

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nói tiếng Anh trôi chảy với từ vựng liên quan tới các chủ đề cụ thể khác nhau
 • Nhận ra và sửa các lỗi hay mắc phải trong phát âm để giao tiếp mạch lạc hơn
 • Mở đầu và duy trì một cuộc trò chuyện một cách tự tin

Ý kiến học viên

 • Nami from Japan: "Studying English at Emu English has really improved my listening, speaking and vocabulary".
 • Ana from Brazil: "Ana from Brazil: I’ve been studying English at Emu English for more than one year. I love the engaging classes where we can talk about different topics. The teachers are very helpful".


Nhận tư vấn

IELTS cấp tốc (4.5 - 6.0 & 6.0 - 7.5)

IELTS
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 14.995.000 ₫
Giá cho EduMember 13.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan Improve your skills Reading, Writing and Listening and Speaking for IELTS 4.5 - 6.0/6.0 - 7.5
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào tất cả các kỹ năng
 • Đối tượng học viên: IELTS < 4.0, người chưa từng học IELTS
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Thời lượng: 24 buổi kéo dài 3 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ 45 phút/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Các chiến lược để giải quyết mọi loại câu hỏi trong tất cả các kỹ năng
 • Thực hành với các bài tập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là sách giáo khoa Macmillan
 • Thực hành với các bài kiểm tra giấy
 • Phản hồi thường xuyên về hiệu suất và sự tiến bộ của học viên

Phương pháp giảng dạy

 • Nghe nhiều video, bài nói chuyện TED, chương trình truyền hình...
 • Đọc bài tập về nhà từ nhiều nguồn khác nhau như The Guardian, New York Times...
 • Danh sách từ vựng cho mỗi chủ đề
 • Viết bài tập về nhà hàng tuần và phản hồi
 • Học viên gửi các bản ghi âm nói để phản hồi về ngữ pháp, từ vựng và phát âm

Lợi ích khi tham gia khóa học

Học với giáo trình do chính các giáo viên tổng hợp, biên soạn từ nhiều nguồn uy tín, cover những kiến thức nền tảng, các phương pháp làm bài IELTS hiệu quả. Ngoài ra, nhiều giáo viên của Emu English từng làm giám khảo chấm thi nên đã tích hợp rất nhiều “tuyệt chiêu” vào giáo trình cho học viên. Đồng thời, học viên được rèn luyện các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing.

Ý kiến của học viên

Học viên Thu Hiền: "It's a great English center I had learned. Mrs.Kritika taught with enthusiasm and creative ways for students to follow lessons easier. Also because of the limited number of students in class, teacher can cover and tutor all of members to get the best result. Thanks a lot for having me in the great IELTS course".

Nhận tư vấn

IELTS thông thường (4.5 - 6.0 & 6.0 - 7.5)

IELTS
6 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 20.995.000 ₫
Giá cho EduMember 19.745.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan Improve your skills Reading, Writing and Listening and Speaking for IELTS 4.5 - 6.0/6.0 - 7.5
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào tất cả các kỹ năng
 • Đối tượng học viên: IELTS < 4.0, người chưa từng học IELTS
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Thời lượng: 48 buổi kéo dài 6 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Các chiến lược để giải quyết mọi loại câu hỏi trong tất cả các kỹ năng
 • Thực hành với các bài tập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là sách giáo khoa Macmillan
 • Thực hành với các bài kiểm tra giấy
 • Phản hồi thường xuyên về hiệu suất và sự tiến bộ của học sinh

Phương pháp giảng dạy

 • Nghe nhiều video, bài nói chuyện TED, chương trình truyền hình...
 • Đọc bài tập về nhà từ nhiều nguồn khác nhau như The Guardian, New York Times...
 • Danh sách từ vựng cho mỗi chủ đề
 • Viết bài tập về nhà hàng tuần và phản hồi
 • Học sinh gửi các bản ghi âm nói để phản hồi về ngữ pháp, từ vựng và phát âm

Lợi ích khi tham gia khóa học

Học với giáo trình do chính các giáo viên tổng hợp, biên soạn từ nhiều nguồn uy tín, cover những kiến thức nền tảng, các phương pháp làm bài IELTS hiệu quả. Ngoài ra, do nhiều giáo viên của Emu English từng làm giám khảo chấm thi nên đã tích hợp rất nhiều “tuyệt chiêu” vào giáo trình cho học viên. Đồng thời, học viên được rèn luyện các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing.

Ý kiến của học viên

Học viên Nguyễn Thái Sơn: "This is one of the greatest English Centre that i've ever learned. Their teachers are so friendly and enthusiastic, they have many activities to make the lessons more fascinating and easier to approach. 5 stars for the quality".

Nhận tư vấn

IELTS 1 kỹ năng (Speaking/Writing)

IELTS
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 9.495.000 ₫
Giá cho EduMember 8.745.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan Improve your skills Reading, Writing and Listening and Speaking for IELTS 4.5 - 6.0/6.0 - 7.5
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào tất cả các kỹ năng
 • Đối tượng học viên: IELTS < 4.0, người chưa từng học IELTS
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Thời lượng: 16 buổi kéo dài 2 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ 30 phút/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Các chiến lược để giải quyết mọi loại câu hỏi trong tất cả các kỹ năng
 • Thực hành với các bài tập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là sách giáo khoa Macmillan
 • Thực hành với các bài kiểm tra giấy
 • Phản hồi thường xuyên về hiệu suất và sự tiến bộ của học sinh

Phương pháp giảng dạy

 • Nghe nhiều video, bài nói chuyện TED, chương trình truyền hình..
 • Đọc bài tập về nhà từ nhiều nguồn khác nhau như The Guardian, New York Times...
 • Danh sách từ vựng cho mỗi chủ đề
 • Viết bài tập về nhà hàng tuần và phản hồi
 • Học sinh gửi các bản ghi âm nói để phản hồi về ngữ pháp, từ vựng và phát âm

Lợi ích khi tham gia khóa học

Học với giáo trình do chính các giáo viên tổng hợp, biên soạn từ nhiều nguồn uy tín, cover những kiến thức nền tảng, các phương pháp làm bài IELTS hiệu quả. Ngoài ra, do nhiều giáo viên của Emu English từng làm giám khảo chấm thi nên đã tích hợp rất nhiều “tuyệt chiêu” vào giáo trình cho học viên. Đồng thời, học viên được rèn luyện các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing.

Ý kiến của học viên

Học viên Huyền Vũ: "The best English center I've a chance to know. Mr Tom is not only a teacher who helps me enhance my English skills but also a friend :->. He's friendly, enthusiatic".

Nhận tư vấn

IELTS 2 kỹ năng (Speaking & Writing)

IELTS
4 tháng
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Học phí 14.995.000 ₫
Giá cho EduMember 13.995.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.289.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.000.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài
 • Giáo trình: Macmillan Improve your skills Reading, Writing and Listening and Speaking for IELTS 4.5 - 6.0/6.0 - 7.5
 • Học thử: 1 buổi học thử miễn phí trong 30 phút
 • Kiểm tra đầu vào tất cả các kỹ năng
 • Đối tượng học viên: IELTS < 4.0, người chưa từng học IELTS
 • Quy mô: 6 - 10 học viên/lớp
 • Thời lượng: 32 buổi kéo dài 4 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

 • Các chiến lược để giải quyết mọi loại câu hỏi trong tất cả các kỹ năng
 • Thực hành với các bài tập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là sách giáo khoa Macmillan
 • Thực hành với các bài kiểm tra giấy
 • Phản hồi thường xuyên về hiệu suất và sự tiến bộ của học sinh

Phương pháp giảng dạy

 • Nghe nhiều video, bài nói chuyện TED, chương trình truyền hình...
 • Đọc bài tập về nhà từ nhiều nguồn khác nhau như The Guardian, New York Times...
 • Danh sách từ vựng cho mỗi chủ đề
 • Viết bài tập về nhà hàng tuần và phản hồi
 • Học sinh gửi các bản ghi âm nói để phản hồi về ngữ pháp, từ vựng và phát âm

Lợi ích khi tham gia khóa học

Học với giáo trình do chính các giáo viên tổng hợp, biên soạn từ nhiều nguồn uy tín, cover những kiến thức nền tảng, các phương pháp làm bài IELTS hiệu quả. Ngoài ra, do nhiều giáo viên của Emu English từng làm giám khảo chấm thi nên đã tích hợp rất nhiều “tuyệt chiêu” vào giáo trình cho học viên. Đồng thời, học viên được rèn luyện các kỹ năng Listening, Reading, Speaking và Writing.

Ý kiến của học viên

Học viên Daniel Lương: "It's a teacher run center. Where they genuinely care about the students progress. They are experienced and professional teachers from Australia".

Nhận tư vấn

Tiếng Anh doanh nghiệp

Các khóa học khác Business English
4 tháng
Học phí 11.495.000 ₫
Giá cho EduMember 10.745.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Thời lượng: 32 buổi kéo dài 4 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
Nhận tư vấn

Tiếng Anh đại học (1/2 cấp độ)

Các khóa học khác
3.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 11.495.000 ₫
Giá cho EduMember 10.745.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.039.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 750.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Thời lượng: 28 buổi kéo dài 3,5 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
Nhận tư vấn

Tiếng Anh đại học (1 cấp độ)

Các khóa học khác
7 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 22.995.000 ₫
Giá cho EduMember 21.745.000 ₫
Ưu đãi độc quyền 3.539.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Giảm 1.250.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Thời lượng: 56 buổi kéo dài 7 tháng
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi, 2 buổi/tuần
Nhận tư vấn

Tiếng Anh theo yêu cầu

Các khóa học khác
Giáo viên bản xứ
Có học thử
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Thông tin chung

 • Đối tượng học viên: Tất cả mọi độ tuổi
 • Thời lượng: Tùy theo yêu cầu của học viên
 • Học phí: Phụ thuộc yêu cầu đăng ký lớp của học viên
 • Khóa học khai giảng hằng tháng

Mô tả chi tiết về lộ trình học

Emu English sẽ cung cấp khóa học đáp ứng nhu cầu cá nhân của bạn. Trung tâm sẽ soạn các bài học dựa trên trình độ và mục tiêu cụ thể của bạn, bao gồm các bài học 1 - 1 và các bài học theo nhóm (tối đa 10 bạn) để giúp bạn đạt được kết quả mong muốn.
Một số ví dụ về khóa học:

 • Viết luận
 • Phát âm
 • Kỹ năng trả lời phỏng vấn

Phương pháp giảng dạy

Trung tâm đánh giá nhu cầu của học sinh và đưa ra một khóa học phù hợp để giải quyết những nhu cầu này. Trình độ, khả năng, thời gian và ngân sách hiện tại của học sinh được cân nhắc khi thực hiện các khóa học hiệu quả này.

Lợi ích khi tham gia khóa học

 • Nâng cao được kỹ năng nghe , nói đọc, viết và phát âm.
 • Có thêm kiến thức chuyên sâu và từ vựng về nhiều chủ đề chuẩn bị hành trang cho bạn khi vào trường đại học. Những chủ đề này bao gồm: môi trường, chính trị, kinh tế, văn hóa...
Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

5 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
WiFi
Thư viện
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
10.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
9.6
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
10.0
Tư vấn xếp lớp
10.0
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
10.0
Hài lòng về học phí
10.0
Sẵn sàng giới thiệu
10.0
Giáo viên
10.0
Cơ sở vật chất
8.7
Môi trường HT
9.6
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
10.0
Tư vấn xếp lớp
10.0
Số lượng học viên
9.2
Quan tâm học viên
10.0
Hài lòng về học phí
10.0
Sẵn sàng giới thiệu
10.0

Chi tiết từ học viên

Trịnh Ngọc Trúc
Trịnh Ngọc Trúc - Học viên 
 

Giáo Viên Nước Ngoài Nhiệt Tình, Tận Tụy

Đã học khoá học: Intermediate tại đây.

Ưu điểm

- Giáo viên nước ngoài dạy 100% các buổi học.
- Giáo viên nhiệt tình và tận tụy.
- Gần nhà.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Giáo viên giúp đỡ rất nhiều không chỉ trong giờ học.
- Lớp ít người nên chất lượng học tập hiệu quả.
- Tư vấn và hỗ trợ học sinh tốt.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Riko Kobayashi
Riko Kobayashi - Học viên 
 

Flexibility

Đã học khoá học: General English tại đây.

Ưu điểm

- High level course.
- Flexibility.
- Good teacher.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Writing skill.
- Presentation skill.
- Vocabulary.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Nami Kobayashi
Nami Kobayashi - Học viên 
 

Good Quality Teacher

Đã học khoá học: Communication tại đây.

Ưu điểm

- Flexibility.
- Good quality teacher.
- Convenience (near to my house).

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

- I learnt so many vocabularies here.
- After learning here, my listening and speaking level are improved a lot.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Công Đức Hiệp
Công Đức Hiệp - Học viên 
 

Môi Trường Học Tập Tốt

Đã học khoá học: Intermediate (B1) & Pre-Intermediate (A2) tại đây.

Ưu điểm

- Tư vấn sắp xếp lớp phù hợp với trình độ.
- Số lượng học viên trong lớp không quá đông, phù hợp trong việc trao đổi thông tin hoạt động nhóm.
- Trình độ giảng dạy của các giáo viên tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm