Trung Tâm Anh Ngữ English Camp | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.
9.8
Xuất sắc
9 đánh giá

Khóa học

Pre - E

Giao tiếp
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 2.450.000đ
Giá cho EduMember 2.250.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

IC1

Giao tiếp
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.050.000đ
Giá cho EduMember 2.850.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

IC2

Giao tiếp
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.050.000đ
Giá cho EduMember 2.850.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Upper A (Inter)

Giao tiếp
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 4.550.000đ
Giá cho EduMember 4.350.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Upper B (Hi-Inter)

Giao tiếp
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 5.050.000đ
Giá cho EduMember 4.850.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh Thương Mại BE1

Các khóa học khác
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 4.350.000đ
Giá cho EduMember 4.150.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh Thương Mại BE2

Các khóa học khác
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 5.150.000đ
Giá cho EduMember 4.950.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh Thương Mại Master 1

Các khóa học khác
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 6.150.000đ
Giá cho EduMember 5.950.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Tiếng Anh Thương Mại Master 2

Các khóa học khác
3 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 6.550.000đ
Giá cho EduMember 6.350.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

TOEIC Pre-E

TOEIC
2 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 2.450.000đ
Giá cho EduMember 2.250.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

TOEIC A1

TOEIC
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.050.000đ
Giá cho EduMember 2.850.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

TOEIC A2

TOEIC
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.050.000đ
Giá cho EduMember 2.850.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

TOEIC A3

TOEIC
2.5 tháng
Giáo viên bản xứ
Học phí 3.550.000đ
Giá cho EduMember 3.350.000đ
Ưu đãi độc quyền 1.239.000đ với thành viên EduMember
 • Giảm 200.000đ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Miễn phí khóa“Phát âm chuẩn từ A-Z” trị giá 750.000đ
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000đ
Xem ưu đãi

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

9 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.9
Cơ sở vật chất
9.5
Môi trường HT
9.4
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
9.8
Tư vấn xếp lớp
9.9
Số lượng học viên
9.8
Quan tâm học viên
9.8
Hài lòng về học phí
9.8
Sẵn sàng giới thiệu
9.8
Giáo viên
9.9
Cơ sở vật chất
9.5
Môi trường HT
9.4
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
9.8
Tư vấn xếp lớp
9.9
Số lượng học viên
9.8
Quan tâm học viên
9.8
Hài lòng về học phí
9.8
Sẵn sàng giới thiệu
9.8

Chi tiết từ học viên

Vu Quang Duy
Vu Quang Duy
 

Giáo Viên Trình Độ, Nhiệt Tình

Đã học khoá học: giáo viên chất lượng giáo trình phù hợp môi trường tốt học tiếng anh tại đây.

Ưu điểm

giáo viên chất lượng giáo trình phù hợp môi trường tốt học tiếng anh

Điểm cần cải thiện

Theo tôi, khuyết điểm duy nhất của trung tâm là ít thời gian cho học viên hoạt động ngoài trời, mọi người đến chỉ học với nhau ở trong lớp, ít được thực hành trực tiếp.

Trải nghiệm và lời khuyên

vui, có nhiều trải nghiệm có nhiều bạn bè, mọi người đến chỉ học với nhau ở trong lớp, ít được thực hành trực tiếp.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.
Phan Thị Thư
Phan Thị Thư - Học viên 
 

Giáo Viên Trẻ Nhiệt Tình Tâm Huyết, Trung Tâm Hơi Nhỏ

Đã học khoá học: Tiếng anh thông dụng tại đây.

Ưu điểm

Trung tâm gần trường, các chị trong trung tâm rất nhiệt tình, giáo viên trẻ và nhiệt tình, tâm huyết

Điểm cần cải thiện

Trung tâm hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Lúc đầu đến làm bài test thì em không có ý định hoc tiếng anh, sau khi nghe tư vấn em cũng chưa muốn đi học, nhưng vị chị ở trung tâm hỏi han nhiều quá, em ngại nên đi học thử. học thử thấy ok nên quyết định đi học luôn

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Vương Thị Như Phương
Vương Thị Như Phương - Học viên 
 

Giáo Viên Trình Độ, Nhiệt Tình

Đã học khoá học: Giao Tiếp tại đây.

Ưu điểm

Tư vấn, định hướng lộ trình học phù hợp. Quan tâm chăm sóc học viên tận tình, theo sát sự tiến bộ của từng học viên. Giáo viên có trình độ, nhiệt tình cởi mở, kết nối các học viên

Điểm cần cải thiện

Diện tích phòng học hơi nhỏ nhưng vẫn phù hợp với lượng học viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Quen được nhiều con người tuyệt vời. Định hướng nghề nghiệp và được tham gia câu lạc bộ thực tập sinh. Nâng cao trình độ tiếng anh

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang - Học viên 
 

Giáo Viên Nhiệt Tình, Chuyên Nghiệp, Có Nhiều Hoạt Động Ngoại Khoá

Đã học khoá học: Giao Tiếp tại đây.

Ưu điểm

Đầu tiên phải nói đến là sự nhiệt tình của nhân viên trung tâm, khi đến học, mình không cảm thấy bản thân được chào hỏi, tiếp đón như một vị khách hay một học viên mà được chào đón như thể người trong gia đình vậy. Tiếp theo, giáo viên của chúng tôi rất trẻ trung, giỏi giang và tinh tế, họ đều đã và đang làm việc trong môi trường với người nước ngoài, vì thế chúng tôi cũng được ảnh hưởng rất nhiều, dĩ nhiên là ảnh hưởng tốt. Thứ 3, trung tâm tổ chức cho chúng tôi hoạt động club, rất bổ ích và ý nghĩa.

Điểm cần cải thiện

Theo tôi, khuyết điểm duy nhất của trung tâm là ít thời gian cho học viên hoạt động ngoài trời, mọi người đến chỉ học với nhau ở trong lớp, ít được thực hành trực tiếp.

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi học tiếng anh rất kém, nhưng học ở đây, tôi được chỉ bảo và giảng dạy rất tận tình khiến tôi không những yêu giáo viên mà còn yêu luôn cả môn ngoại ngữ này rồi !!!

Đánh giá của học viên được Edu2Review thu thập trực tiếp.

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay