Trung Tâm Anh Ngữ English Camp | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ English Camp

9 đánh giá
9.8
Xuất sắc
9 đánh giá

Khóa học

Pre - E

Giao tiếp
2 tháng
2.450.000đ
2.350.000đ
2.450.000đ
2.350.000đ

Pre - E

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn

IC1

Giao tiếp
2.5 tháng
3.050.000đ
2.950.000đ
3.050.000đ
2.950.000đ

IC1

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.050.000đ
2.950.000đ
Nhận tư vấn

IC2

Giao tiếp
2.5 tháng
3.050.000đ
2.950.000đ
3.050.000đ
2.950.000đ

IC2

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.050.000đ
2.950.000đ
Nhận tư vấn

Upper A (Inter)

Giao tiếp
2.5 tháng
4.550.000đ
4.450.000đ
4.550.000đ
4.450.000đ

Upper A (Inter)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
4.550.000đ
4.450.000đ
Nhận tư vấn

Upper B (Hi-Inter)

Giao tiếp
2.5 tháng
5.050.000đ
4.950.000đ
5.050.000đ
4.950.000đ

Upper B (Hi-Inter)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
5.050.000đ
4.950.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thương Mại BE1

Các khóa học khác
2.5 tháng
4.350.000đ
4.250.000đ
4.350.000đ
4.250.000đ

Tiếng Anh Thương Mại BE1

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
4.350.000đ
4.250.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thương Mại BE2

Các khóa học khác
3 tháng
5.150.000đ
5.050.000đ
5.150.000đ
5.050.000đ

Tiếng Anh Thương Mại BE2

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
5.150.000đ
5.050.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thương Mại Master 1

Các khóa học khác
3 tháng
6.150.000đ
6.050.000đ
6.150.000đ
6.050.000đ

Tiếng Anh Thương Mại Master 1

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.150.000đ
6.050.000đ
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thương Mại Master 2

Các khóa học khác
3 tháng
6.550.000đ
6.450.000đ
6.550.000đ
6.450.000đ

Tiếng Anh Thương Mại Master 2

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

3 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.550.000đ
6.450.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC Pre-E

TOEIC
2 tháng
2.450.000đ
2.350.000đ
2.450.000đ
2.350.000đ

TOEIC Pre-E

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
2.450.000đ
2.350.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC A1

TOEIC
2.5 tháng
3.050.000đ
2.950.000đ
3.050.000đ
2.950.000đ

TOEIC A1

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.050.000đ
2.950.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC A2

TOEIC
2.5 tháng
3.050.000đ
2.950.000đ
3.050.000đ
2.950.000đ

TOEIC A2

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.050.000đ
2.950.000đ
Nhận tư vấn

TOEIC A3

TOEIC
2.5 tháng
3.550.000đ
3.450.000đ
3.550.000đ
3.450.000đ

TOEIC A3

Trình độ

TOEIC

Thời lượng

2.5 tháng
Học phí đăng ký tại Edu2review
3.550.000đ
3.450.000đ
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
WiFi
Giáo trình

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.8
Cơ sở vật chất
9.6
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
9.8
Tư vấn xếp lớp
9.8
Số lượng học viên
9.8
Quan tâm học viên
9.8
Hài lòng về học phí
9.8
Sẵn sàng giới thiệu
9.8
Giáo viên
9.8
Cơ sở vật chất
9.6
Môi trường HT
9.3
Thực hành kỹ năng
10.0
Tiến bộ bản thân
9.8
Tư vấn xếp lớp
9.8
Số lượng học viên
9.8
Quan tâm học viên
9.8
Hài lòng về học phí
9.8
Sẵn sàng giới thiệu
9.8

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay