Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC) | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá

Khóa học

9 khóa học

Tiếng Anh giao tiếp căn bản

Giao tiếp
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

- Nắm vững các tình huống giao tiếp hàng ngày

- Sử dụng các chức năng ngôn ngữ cơ bản

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

Tiếng Anh giao tiếp nâng cao

Giao tiếp
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

- Thể hiện sự lịch sự trong giao tiếp

- Tự trình bày một vấn đề trong 3 phút

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

TOEIC Foundation

TOEIC
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

Lấy lại căn bản và củng cố ngữ pháp, từ vựng. Có luyện tập đọc, nghe.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

TOEIC Booster

TOEIC
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

Đầu vào: 300

Đầu ra: 5004 cấp độ: Booster 1-4

Nội dung: Rèn đọc, nghe. Củng cố ngữ pháp. Từ vựng nâng cao.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

TOEIC Master

TOEIC
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

Đầu vào: 500

Đầu ra: 650-700

4 cấp độ: Master 1-4

Nội dung: Rèn đọc, nghe. Củng cố ngữ pháp. Từ vựng nâng cao. Giải đề.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

Speech Therapy

IELTS
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung

Speech Therapy 6 tuần, 12 buổi- Chỉnh cách phát âm các nguyên âm đơn, đôi; phụ âm, cụm phụ âm

- Khắc phục âm cuối

- Thực hành nhấn âm, luyến âm

- Luyện âm theo giọng Anh/ Mỹ (tuỳ giáo viên đứng lớp)

Speech Master 6 tuần, 12 buổi- Ngữ âm, ngữ điệu

- Biến âm

- Âm nhẹ

- Khác biệt giữa các giọng phát âm Anh/Mỹ

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

IELTS 5.0 - 5.5

IELTS
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.320.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Nội dung:

- 4 kỹ năng

- Có tăng cường kỹ năng Nghe với 50 bài tập/ mỗi cấp độ.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

IELTS 6.5 - 7.0

IELTS
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.320.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Đầu ra 6.5 - 7.0 4 cấp độ: Inter 1-4, thời lượng: 6 tuần, 12 buổi/ cấp độ

Nội dung:

4 kỹ năng

- Inter 1&3: Writing Task 1

- Inter 2&4: Writing Task 2

- Có tăng cường kỹ năng Đọc & Nghe với 24 bài đọc và 50 bài nghe/ mỗi cấp độ.

- Có chấm bài kỹ năng Nói và Viết hàng tuần.

Đầu ra 6.5 - 7.0 thời lượng: 6 tuần, 12 buổi/ cấp độ

Nội dung:

- 4 kỹ năng

- Master 1&3: Writing Task 1

- Master 2&4: Writing Task 2

- Có tăng cường kỹ năng Đọc & Nghe với 24 bài đọc và 50 bài nghe/ mỗi cấp độ.

- Có chấm bài kỹ năng Nói và Viết hàng tuần.

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

IELTS 7.0 - 7.5

IELTS
6 tuần
Có học thử
Kiểm tra đầu vào
Học phí 4.320.000 ₫
Hoàn phí 100.000 ₫
cho EduMember
Ưu đãi độc quyền 2.389.000 ₫ với thành viên EduMember
 • Hoàn 100.000 ₫ từ Edu2Review và nhận thêm ưu đãi tại TT
 • Tặng ngay Khóa học kèm phát âm chuẩn tiếng Anh, thời lượng 2 tháng trị giá 2.000.000 ₫
 • Tặng tài khoản ELSA học giao tiếp giọng Mỹ 289.000 ₫
Tìm hiểu EduMember

Đầu ra 7.0 - 7.5 (nói) 2 cấp độ: Speaking 1-2, thời lượng: 6 tuần, 12 buổi/ cấp độ

Nội dung:

- Thực hành nói với 24 chủ đề/ 2 cấp độ

- Học cách làm chủ thời gian trong bài thi Speaking

- Nắm bắt bố cục trả lời & Tối ưu hoá ngôn từ

- Có đánh giá tiến độ học viên hàng tuần

Đầu ra 7.0 - 7.5 (viết) 2 cấp độ: Writing 1-2, thời lượng: 6 tuần, 12 buổi/ cấp độ

Writing 1:

- Task 1_Line graphs, bar chart, pie charts, process

- Task 2_Cấu trúc đoạn văn và essay, Các thể loại essay

- 12 chủ đề từ vựng khoá nhau

Writing 2:

- Task 1_Maps, tables, double charts

- Task 2_Phân tích đề, Sửa lỗi essay

- 12 chủ đề từ vựng khoá nhau

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Nhận tư vấn

Gói Thành Viên Edu2Review tiết kiệm học phí

Hoàn tiền lên đến 50% học phí khi đăng ký khóa học trên Edu2Review.
Chi tiết

Đánh giá

0 đánh giá

  Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên Việt Nam
Máy lạnh
Máy chiếu
Có học thử
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Chi tiết từ học viên

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

 • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
 • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
 • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay