Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC) - Khóa học Speech Therapy | Edu2Review

Khóa học Speech Therapy

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS

Thời lượng

6 tuần

Nội dung

Speech Therapy 6 tuần, 12 buổi- Chỉnh cách phát âm các nguyên âm đơn, đôi; phụ âm, cụm phụ âm

- Khắc phục âm cuối

- Thực hành nhấn âm, luyến âm

- Luyện âm theo giọng Anh/ Mỹ (tuỳ giáo viên đứng lớp)

Speech Master 6 tuần, 12 buổi- Ngữ âm, ngữ điệu

- Biến âm

- Âm nhẹ

- Khác biệt giữa các giọng phát âm Anh/Mỹ

Nguồn: Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

Lợi ích khóa học

Khóa học được cung cấp bởi

Trung tâm Anh ngữ English Master Center (EMC)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá