Trình Độ Được Cải Thiệt Rõ Rệt - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ ENTA | Edu2Review
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
🎁 Nhận ưu đãi từ trường + hoàn tiền đến 5TR khi chọn khóa T.Anh qua Edu2Review!
 • Địa điểm bạn tìm?
 • Bạn muốn học?
 • Khóa học cần tìm?
TÌM TRƯỜNG
HOẶC TRA CỨU
Địa điểm bạn tìm?
  Bạn muốn học?
   Khóa học cần tìm?

   Trình Độ Được Cải Thiệt Rõ Rệt

   Người dùng Edu2Review
   Người dùng Edu2Review
   Học viên

   Ưu điểm

   - Giáo viên nhiệt tình, trình độ chuyên môn cao, mỗi buổi học chất lượng nên học được rất nhiều kiến thức.
   - Chấm và chữa bài cho học sinh rất kỹ.
   - Có bài tập về nhà sau mỗi buổi học và có deadline cụ thể để học viên ôn bài rất hiệu quả.

   Điểm cần cải thiện

   Chưa có nhiều cơ sở.

   Trải nghiệm và lời khuyên

   Mình cảm thấy trình độ được cải thiệt rõ rệt sau mỗi khóa học ở trung tâm.

   Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.