Trung Tâm Easy American Pronunciation EZAP | Edu2Review

Trung Tâm Easy American Pronunciation EZAP

2 đánh giá
9.1
Xuất sắc
2 đánh giá

Khóa học

Phát âm cơ bản

Giao tiếp
2 tháng
4.400.000đ
4.400.000đ

Phát âm cơ bản

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.400.000đ

Chương trình

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017.

Nhận tư vấn

Giao tiếp sơ cấp

Giao tiếp
2 tháng
4.400.000đ
4.400.000đ

Giao tiếp sơ cấp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.400.000đ

Chương trình

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017.

Nhận tư vấn

Giao tiếp trung cấp

Giao tiếp
2 tháng
4.400.000đ
4.400.000đ

Giao tiếp trung cấp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.400.000đ

Chương trình

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017.

Nhận tư vấn

Giao tiếp cao cấp

Giao tiếp
2 tháng
4.400.000đ
4.400.000đ

Giao tiếp cao cấp

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

2 tháng
Học phí
4.400.000đ

Chương trình

Học phí được cập nhật vào tháng 10/2017.

Nhận tư vấn

Anh văn thiếu nhi

Trình độ

Trẻ em
Nhận tư vấn

Ngữ pháp

Các khóa học khác

Ngữ pháp

Trình độ

Các khóa học khác
Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0
Giáo viên
0.0
Cơ sở vật chất
0.0
Môi trường HT
0.0
Thực hành kỹ năng
0.0
Tiến bộ bản thân
0.0
Tư vấn xếp lớp
0.0
Số lượng học viên
0.0
Quan tâm học viên
0.0
Hài lòng về học phí
0.0
Sẵn sàng giới thiệu
0.0

Giới thiệu

Địa điểm

Bạn có muốn trở thành đối tác tin cậy của Edu2Review?

  • Edu2Review xác thực chất lượng đào tạo
  • Tăng uy tín và quảng bá thương hiệu
  • Hàng ngàn học viên tin chọn đăng ký
Tìm hiểu ngay