Tự Tin Nói Tiếng Anh, Năng Động Và Phát Âm Chuẩn Hơn - Đánh giá về Trung tâm Anh ngữ FEC Vietnam | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Tự Tin Nói Tiếng Anh, Năng Động Và Phát Âm Chuẩn Hơn

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Ưu điểm

- Trung tâm giáo viên nhiệt tình
- Giúp các cháu về kiến thức cơ bản.
- Cháu học tiếng Anh tốt hơn.

Điểm cần cải thiện

Hoàn toàn đồng ý với chất lượng trung tâm.

Trải nghiệm và lời khuyên

- Tự tin nói tiếng Anh, năng động và phát âm chuẩn hơn.
- Các bạn nên tham gia khóa học ở FEC để được giao tiếp với giáo viên bản xứ nhiều hơn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.