Trung Tâm Anh Ngữ GLN - Khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi | Edu2Review

Khóa học Tiếng Anh Thiếu Nhi

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ

Phát huy khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh theo phương pháp truy vấn (inquiry – based) – trẻ đặt câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giáo viên và tự mình rút ra kiến thức mới.

Đồng thời, kỹ năng: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Creativity (Sáng tạo), Collaboration (Tính phối hợp) và Communication (Kỹ năng giao tiếp) cũng được chú trọng. Đây cũng là giai đoạn các con hoàn thiện kiến thức cho kỳ thi Cambridge: Flyers, Movers.

Lợi ích khóa học