Trung Tâm Anh Ngữ GLN | Edu2Review

Trung Tâm Anh Ngữ GLN

67 đánh giá
9.1
Xuất sắc
67 đánh giá
95% học viên khuyên học
Đã kết nối thành công 243 học viên!

Gói tiếp sức học viên EduReward cơ bản

Ưu đãi 999.000đ đặt cọc 500.000đ

Gói tiếp sức học viên EduReward VIP

Ưu đãi 1.750.000đ đặt cọc 750.000đ

Gói tiếp sức học viên EduReward Premium

Ưu đãi 2.750.000đ đặt cọc 1.500.000đ


Khóa học

Luyện thi IELTS Introduction

IELTS
90 giờ
19.000.000đ
18.800.000đ
19.000.000đ
18.800.000đ

Luyện thi IELTS Introduction

Trình độ

IELTS

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.000.000đ
18.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 4.0 – 5.0 IELTS

IELTS Introduction A & B:

 • Tìm hiểu về cấu trúc và tất cả những dạng đề thường gặp trong IELTS.
 • Phát triển kỹ năng tư duy và cách làm các dạng bài thi IELTS.
 • Nắm vững những dạng từ vựng và cấu trúc cơ bản thường được sử dụng trong bài thi IELTS.
 • Cung cấp các kiến thức, chiến lược làm bài thi cơ bản dễ nhớ để dễ dàng chinh phục band điểm 5.0 IELTS.
Nhận tư vấn

Luyện thi Pre IELTS

IELTS
90 giờ
19.000.000đ
18.800.000đ
19.000.000đ
18.800.000đ

Luyện thi Pre IELTS

Trình độ

IELTS

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.000.000đ
18.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 5.0 – 6.0 IELTS

Pre – IELTS A & B:

 • Phát triển các kỹ năng kiến thức từ khoá học IELTS Introduction.
 • Nâng cao và cung cấp nguồn từ vựng học thuật đắt giá để nâng band điểm 6.0 IELTS.
 • Nắm vững chiến thuật để xử lý các dạng đề thi IELTS.
 • Sử dụng linh hoạt các từ học thuật và idiom trong bài thi Speaking và Writing.
 • Cải thiện cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc Viết lên trình độ Intermediate.
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS Intensive

IELTS
75 giờ
17.625.000đ
17.425.000đ
17.625.000đ
17.425.000đ

Luyện thi IELTS Intensive

Trình độ

IELTS

Thời lượng

75 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
17.625.000đ
17.425.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 6.0 – 7.0 IELTS

IELTS Intensive:

 • Phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết dựa trên nền tảng kiến thức từ khóa học Pre IELTS.
 • Thực hành các phương pháp chiến lược nâng cao, đảm bảo band điểm 7.0 IELTS.
 • Sử dụng thuần thục, hiệu quả các cấu trúc câu, từ vựng học thuật nâng cao.
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS - Speaking & Writing I

IELTS
40 giờ
11.280.000đ
11.080.000đ
11.280.000đ
11.080.000đ

Luyện thi IELTS - Speaking & Writing I

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.280.000đ
11.080.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 5.0 IELTS đến 6.0 IELTS

Speaking & Writing I:

 • Khóa học rèn luyện kĩ năng Speaking và Writing qua các bài thảo luận, thuyết trình trong mỗi buổi học.
 • Xây dựng tư duy Anh ngữ độc lập cho kỹ năng Speaking, đồng thời triển khai tư duy dàn ý cho kĩ năng Writing.
 • Thực hành kỹ năng miêu tả biểu đồ ngắn gọn, súc tích và đạt điểm cao.
 • Bổ sung vốn từ vựng học thuật phục vụ cho phần thi Speaking và Writing.
 • Cung cấp chiến lược làm bài thi cho hai kỹ năng: Speaking và Writing.
Nhận tư vấn

Luyện thi IELTS Reinforcement

IELTS
60 giờ
16.920.000đ
16.720.000đ
16.920.000đ
16.720.000đ

Luyện thi IELTS Reinforcement

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
16.920.000đ
16.720.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 7.0 – 8.5 IELTS

IELTS Reinforcement:

 • Nâng cao, phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dựa trên nền tảng IELTS đã vững chắc của học viên.
 • Luyện tập tần suất cao các dạng đề khó của IELTS.
 • Hiểu rõ bản chất của IELTS, quan điểm từ người ra đề, tạo tiền đề hoá giải mọi dạng bài IELTS ở level điểm cao, giúp học viên có thể tự luyện tập tại nhà hiệu quả.
 • Áp dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp nâng cao, từ vựng học thuật nâng cao vào bài thi.
 • Cung cấp nguồn tài liệu luyện thi nâng cao khổng lồ.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Giao Tiếp - Beginner

Giao tiếp
90 giờ
19.800.000đ
19.600.000đ
19.800.000đ
19.600.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp - Beginner

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Giao Tiếp - Elementary

Giao tiếp
90 giờ
19.800.000đ
19.600.000đ
19.800.000đ
19.600.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp - Elementary

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Giao Tiếp - Pre-Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
19.800.000đ
19.600.000đ
19.800.000đ
19.600.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp - Pre-Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Giao Tiếp - Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
19.800.000đ
19.600.000đ
19.800.000đ
19.600.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp - Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Giao Tiếp - Upper-Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
21.038.000đ
20.838.000đ
21.038.000đ
20.838.000đ

Tiếng Anh Giao Tiếp - Upper-Intermediate

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
21.038.000đ
20.838.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.
Nhận tư vấn

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Trẻ em
60 giờ
14.850.000đ
14.650.000đ
14.850.000đ
14.650.000đ

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
14.850.000đ
14.650.000đ

Chương trình

Đây là độ tuổi lý tưởng nhất để các con bắt đầu học tiếng Anh – dễ đạt được phát âm và ngữ điệu tốt, giao tiếp tự nhiên cũng như dung nạp từ vựng tốt nhất.

Chương trình tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại GLN sẽ tập trung vào phần nói, phát âm, từ vựng và dạy các con về giao tiếp, tư duy 100% tiếng Anh để tự tin phát biểu, tường thuật lại câu chuyện…

Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Trẻ em
45 giờ
11.633.000đ
11.433.000đ
11.633.000đ
11.433.000đ

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.633.000đ
11.433.000đ

Chương trình

Phát huy khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh theo phương pháp truy vấn (inquiry – based) – trẻ đặt câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giáo viên và tự mình rút ra kiến thức mới.

Đồng thời, kỹ năng: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Creativity (Sáng tạo), Collaboration (Tính phối hợp) và Communication (Kỹ năng giao tiếp) cũng được chú trọng. Đây cũng là giai đoạn các con hoàn thiện kiến thức cho kỳ thi Cambridge: Flyers, Movers.

Nhận tư vấn

Tiếng Anh Thiếu Niên

Trẻ em
45 giờ
11.138.000đ
10.938.000đ
11.138.000đ
10.938.000đ

Tiếng Anh Thiếu Niên

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
11.138.000đ
10.938.000đ

Chương trình

Nâng cao hơn nữa khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, thuần thục như trẻ bản ngữ. Kiến thức ngữ pháp và kĩ năng viết cũng được đầu tư, chú trọng và cải thiện đáng kể nhờ phương pháp dạy tiếng Anh tiên tiến cho trẻ bản ngữ.

Đây chính là nền tảng vững chắc để các con hoàn toàn tự tin với những kỳ thi học thuật hoặc định hướng du học trong tương lai.

Nhận tư vấn

Fastrackids Fundamentals

Trẻ em
24 giờ
6.480.000đ
6.280.000đ
6.480.000đ
6.280.000đ

Fastrackids Fundamentals

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

24 giờ
Học phí đăng ký tại Edu2review
6.480.000đ
6.280.000đ

Chương trình

"Trẻ em trong độ tuổi đến trường, khi học Fastrackids sẽ phát triển vốn từ vựng và kỹ năng xã hội nhanh hơn từ 100% tới 150% so với trẻ chỉ được giáo dục theo phương pháp truyền thống” – Theo National Institute on Out-of-School-Time (NIOST).

Là đơn vị đi đầu với mô hình giảng dạy Fastrackids bằng tiếng Anh tại Việt Nam, khoá học Fastrackids Fundamentals tại GLN chính là khởi đầu hoàn hảo, hành trang cần thiết để con trẻ tự tin cho trẻ bước vào giai đoạn mới – trường học, cuộc sống.

Nhận tư vấn

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
WiFi
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
9.2
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5
Giáo viên
9.2
Cơ sở vật chất
9.2
Môi trường HT
8.8
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
8.9
Tư vấn xếp lớp
9.2
Số lượng học viên
8.9
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.5

Giới thiệu

Địa điểm