Trung Tâm Anh Ngữ GLN

Trung Tâm Anh Ngữ GLN

46 đánh giá
0946 521 646
8.9
Rất tốt
46 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
WiFi
Câu lạc bộ tiếng Anh
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.1
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.4
Giáo viên
9.0
Cơ sở vật chất
8.9
Môi trường HT
8.4
Thực hành kỹ năng
9.1
Tiến bộ bản thân
8.7
Tư vấn xếp lớp
9.1
Số lượng học viên
8.8
Quan tâm học viên
9.1
Hài lòng về học phí
8.4
Sẵn sàng giới thiệu
9.4

Khóa học

Luyện thi IELTS Introduction

IELTS
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.000.000đ
18.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.000.000đ
18.800.000đ

Trình độ

IELTS

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.000.000đ
18.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 4.0 – 5.0 IELTS

IELTS Introduction A & B:

 • Tìm hiểu về cấu trúc và tất cả những dạng đề thường gặp trong IELTS.
 • Phát triển kỹ năng tư duy và cách làm các dạng bài thi IELTS.
 • Nắm vững những dạng từ vựng và cấu trúc cơ bản thường được sử dụng trong bài thi IELTS.
 • Cung cấp các kiến thức, chiến lược làm bài thi cơ bản dễ nhớ để dễ dàng chinh phục band điểm 5.0 IELTS.

Đặt chỗ ngay

Luyện thi Pre IELTS

IELTS
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.000.000đ
18.800.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.000.000đ
18.800.000đ

Trình độ

IELTS

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.000.000đ
18.800.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 5.0 – 6.0 IELTS

Pre – IELTS A & B:

 • Phát triển các kỹ năng kiến thức từ khoá học IELTS Introduction.
 • Nâng cao và cung cấp nguồn từ vựng học thuật đắt giá để nâng band điểm 6.0 IELTS.
 • Nắm vững chiến thuật để xử lý các dạng đề thi IELTS.
 • Sử dụng linh hoạt các từ học thuật và idiom trong bài thi Speaking và Writing.
 • Cải thiện cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc Viết lên trình độ Intermediate.

Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS Intensive

IELTS
75 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
17.625.000đ
17.425.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

17.625.000đ
17.425.000đ

Trình độ

IELTS

Thời lượng

75 giờ
Học phí
17.625.000đ
17.425.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 6.0 – 7.0 IELTS

IELTS Intensive:

 • Phát triển toàn diện 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết dựa trên nền tảng kiến thức từ khóa học Pre IELTS.
 • Thực hành các phương pháp chiến lược nâng cao, đảm bảo band điểm 7.0 IELTS.
 • Sử dụng thuần thục, hiệu quả các cấu trúc câu, từ vựng học thuật nâng cao.

Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS - Speaking & Writing I

IELTS
40 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
11.280.000đ
11.080.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

11.280.000đ
11.080.000đ

Trình độ

IELTS

Thời lượng

40 giờ
Học phí
11.280.000đ
11.080.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 5.0 IELTS đến 6.0 IELTS

Speaking & Writing I:

 • Khóa học rèn luyện kĩ năng Speaking và Writing qua các bài thảo luận, thuyết trình trong mỗi buổi học.
 • Xây dựng tư duy Anh ngữ độc lập cho kỹ năng Speaking, đồng thời triển khai tư duy dàn ý cho kĩ năng Writing.
 • Thực hành kỹ năng miêu tả biểu đồ ngắn gọn, súc tích và đạt điểm cao.
 • Bổ sung vốn từ vựng học thuật phục vụ cho phần thi Speaking và Writing.
 • Cung cấp chiến lược làm bài thi cho hai kỹ năng: Speaking và Writing.

Đặt chỗ ngay

Luyện thi IELTS Reinforcement

IELTS
60 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
16.920.000đ
16.720.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

16.920.000đ
16.720.000đ

Trình độ

IELTS

Thời lượng

60 giờ
Học phí
16.920.000đ
16.720.000đ

Chương trình

Mục tiêu khoá học: 7.0 – 8.5 IELTS

IELTS Reinforcement:

 • Nâng cao, phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dựa trên nền tảng IELTS đã vững chắc của học viên.
 • Luyện tập tần suất cao các dạng đề khó của IELTS.
 • Hiểu rõ bản chất của IELTS, quan điểm từ người ra đề, tạo tiền đề hoá giải mọi dạng bài IELTS ở level điểm cao, giúp học viên có thể tự luyện tập tại nhà hiệu quả.
 • Áp dụng linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp nâng cao, từ vựng học thuật nâng cao vào bài thi.
 • Cung cấp nguồn tài liệu luyện thi nâng cao khổng lồ.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp - Beginner

Giao tiếp
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.800.000đ
19.600.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp - Elementary

Giao tiếp
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.800.000đ
19.600.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp - Pre-Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.800.000đ
19.600.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp - Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
19.800.000đ
19.600.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

19.800.000đ
19.600.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí
19.800.000đ
19.600.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Giao Tiếp - Upper-Intermediate

Giao tiếp
90 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
21.038.000đ
20.838.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

21.038.000đ
20.838.000đ

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

90 giờ
Học phí
21.038.000đ
20.838.000đ

Chương trình

Khóa học được thiết kế dành cho những người trẻ hiện đại có nhu cầu nâng cao trình độ Anh ngữ một cách toàn diện, đồng thời phát triển các các kỹ năng mềm cần thiết trong thế kỷ 21.

Mục tiêu của khóa học

 • Thành thạo giao tiếp và phản xạ tự nhiên với nhiều phát âm khác nhau của các nước trên thế giới, đồng thời sử dụng ngữ pháp một cách dễ dàng.
 • Rèn luyện phát triển cả 5 kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21 theo nguyên tắc 5C: Communication – Kỹ năng giao tiếp, Critical Thinking – Tư duy phản biện, Creativity – Tính sáng tạo, Confidence – Sự tự tin, Collaboration – Kỹ năng hợp tác.
 • Tạo dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc để tự tin tham gia các khóa học chuyên sâu, luyện thi chứng chỉ IELTS.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Mẫu Giáo

Trẻ em
60 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
14.850.000đ
14.650.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

14.850.000đ
14.650.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

60 giờ
Học phí
14.850.000đ
14.650.000đ

Chương trình

Đây là độ tuổi lý tưởng nhất để các con bắt đầu học tiếng Anh – dễ đạt được phát âm và ngữ điệu tốt, giao tiếp tự nhiên cũng như dung nạp từ vựng tốt nhất.

Chương trình tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại GLN sẽ tập trung vào phần nói, phát âm, từ vựng và dạy các con về giao tiếp, tư duy 100% tiếng Anh để tự tin phát biểu, tường thuật lại câu chuyện…

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Thiếu Nhi

Trẻ em
45 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
11.633.000đ
11.433.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

11.633.000đ
11.433.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ
Học phí
11.633.000đ
11.433.000đ

Chương trình

Phát huy khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh theo phương pháp truy vấn (inquiry – based) – trẻ đặt câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giáo viên và tự mình rút ra kiến thức mới.

Đồng thời, kỹ năng: Critical Thinking (Tư duy phản biện), Creativity (Sáng tạo), Collaboration (Tính phối hợp) và Communication (Kỹ năng giao tiếp) cũng được chú trọng. Đây cũng là giai đoạn các con hoàn thiện kiến thức cho kỳ thi Cambridge: Flyers, Movers.

Đặt chỗ ngay

Tiếng Anh Thiếu Niên

Trẻ em
45 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
11.138.000đ
10.938.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

11.138.000đ
10.938.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

45 giờ
Học phí
11.138.000đ
10.938.000đ

Chương trình

Nâng cao hơn nữa khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh một cách tự nhiên, thuần thục như trẻ bản ngữ. Kiến thức ngữ pháp và kĩ năng viết cũng được đầu tư, chú trọng và cải thiện đáng kể nhờ phương pháp dạy tiếng Anh tiên tiến cho trẻ bản ngữ.

Đây chính là nền tảng vững chắc để các con hoàn toàn tự tin với những kỳ thi học thuật hoặc định hướng du học trong tương lai.

Đặt chỗ ngay

Fastrackids Fundamentals

Trẻ em
24 giờ
Đặt chỗ với
Edu2review
6.480.000đ
6.280.000đ

Đặt chỗ với Edu2review

6.480.000đ
6.280.000đ

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

24 giờ
Học phí
6.480.000đ
6.280.000đ

Chương trình

"Trẻ em trong độ tuổi đến trường, khi học Fastrackids sẽ phát triển vốn từ vựng và kỹ năng xã hội nhanh hơn từ 100% tới 150% so với trẻ chỉ được giáo dục theo phương pháp truyền thống” – Theo National Institute on Out-of-School-Time (NIOST).

Là đơn vị đi đầu với mô hình giảng dạy Fastrackids bằng tiếng Anh tại Việt Nam, khoá học Fastrackids Fundamentals tại GLN chính là khởi đầu hoàn hảo, hành trang cần thiết để con trẻ tự tin cho trẻ bước vào giai đoạn mới – trường học, cuộc sống.

Đặt chỗ ngay

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Với 10 năm trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt lĩnh vực đào tạo Anh ngữ và luyện thi IELTS, GLN đã trở thành địa chỉ tin cậy và uy tín với các bạn trẻ. Hơn 50.000 học viên tự tin giao tiếp Anh ngữ, 3000 học viên đạt 7.0 – 8.5 IELTS chính là những con số minh chứng cho thấy sự tin tưởng này hoàn toàn là có cơ sở.

Đội ngũ chuyên gia chất lượng, nhiều kinh nghiệm

Tại GLN, 100% giáo viên bản ngữ đều có nhiều năm kinh nghiệm đến từ các nước như: Anh, Mỹ, Austraylia, New Zealand… Các thầy, các cô đều luôn tràn đầy tinh thần nhiệt huyết và có trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho sinh viên quốc tế. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy uy tín đến cho học viên, trung tâm GLN đã xây dựng quy trình tuyển chọn và đào tạo giáo viên khắt khe.

GLN có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đến từ nhiều quốc gia khác nhau

Các thầy cô vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, giúp đỡ cho mọi học viên

Giáo trình chuyên sâu, đảm bảo sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian ngắn nhất

Giáo trình tại GLN luôn được biên soạn và thẩm định kĩ càng nhằm mang đến những kiến thức bổ ích và đa dạng tới học viên. Các tài liệu giảng dạy là những đầu sách nổi tiếng từ các nhà xuất bản uy tín trên thế giới về việc đào tạo tiếng Anh như NXB Đại Học Oxford, NXB Cambridge, Macmillan…

Các khóa học luôn đa dạng, cung cấp các chiến thuật, thủ thuật làm bài hiệu quả, nội dung luôn được cập nhật thường xuyên theo đề thi quốc tế, đặc biệt với thế mạnh về luyện thi IELTS, chương trình giảng dạy tại GLN cho phép học viên:

 • Tiếp cận những chiến thuật hiệu quả cho kì thi IELTS.
 • Nâng cao cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.
 • Quen thuộc với các dạng đề IELTS.
 • Kết quả IELTS cao nhất có thể: đảm bảo cho học viên có kết quả cao hơn từ 0.5 đến 1.5 so với kết quả đầu vào.

Môi trường Quốc tế – Học là mê

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia nhiệt tình, luôn cố gắng hết mình vì học viên, GLN còn được biết đến bởi không gian học tập vô cùng sáng tạo – nơi học viên được tiếp thêm niềm đam mê học tiếng Anh bởi không gian đầy màu sắc với những trích dẫn nổi tiếng.

Tại GLN, không khác gì bạn đang học tại một ngôi trường quốc tế

Ngoài ra, không gian GLN Coffee Book tại chi nhánh GLN Phạm Hùng cũng mang tới những phút giây thư giãn và truyền năng lượng cho học viên sau những giờ học căng thẳng. Toạ lạc trên tầng 12, với view phóng rộng toàn cảnh của cả thành phố, từng chi tiết nhỏ đều được trang trí cẩn thận, với tông màu nóng làm chủ đạo, mỗi góc đều là những góc check – in sống ảo cá tính dành cho các bạn trẻ.

Hàng trăm đầu sách ngoại văn, phong phú đa dạng về nội dung chủ đề sẽ là điểm dừng chân lý tưởng dành cho các bạn trẻ yêu đọc, thích khám phá những điều mới lạ thú vị về cuộc sống xung quanh. Và menu dài về những thức uống ngon miệng được chế biến đặc biệt theo mùa sẽ là lời chào mời ngọt ngào cho những bạn trẻ ghé thăm quán cà phê sách cá tinh trên cao này.

Không gian GLN Coffee Book tại chi nhánh GLN Phạm Hùng

GLN English Club – Sân chơi rèn luyện Anh ngữ dành cho các bạn trẻ

Học tiếng Anh, việc có môi trường để giao tiếp và luyện tập là điều thiết yếu quan trọng. Vì thế, GLN đã xây dựng câu lạc bộ tiếng Anh để tăng năng suất học ngoại ngữ cũng như là địa điểm vui chơi, giải trí bổ ích sau những giờ học căng thẳng.

Câu lạc bộ thường diễn ra vào thứ 7 hàng tuần tại GLN Phạm Hùng.

Bên cạnh đó, những cuộc thi nội bộ cũng thường xuyên được tổ chức tại GLN như thi ảnh, thi lồng tiếng, thi hùng biện tiếng Anh.

Hơn 3000 học viên đạt 7.0 - 8.5 IELTS & những thành tích ấn tượng trong 10 năm qua

Đào tạo thành công hơn 50.000 học viên tự tin sử dụng Anh ngữ, gần 3000 học viên đạt điểm cao 7.0 – 8.5 IELTS, GLN trở thành người đồng hành của nhiều thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam.
Đặc biệt, GLN đã vinh dự trở thành đối tác vàng của Hội đồng Anh và IDP, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chất lượng và cơ sở vật chất để trở thành địa điểm tổ chức kì thi thật IELTS uy tín của IDP.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn hoá các quy trình đào tạo cũng như mang đến một dịch vụ hoàn hảo nhất, GLN đã vinh dự được tổ chức Bureau Veritas Certification – Anh Quốc công nhận đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2008 từ năm 2012. Và lọt Top 100 Thương hiệu Tin dùng Việt Nam 2013.

Chia sẻ của học viên GLN

Phan Bảo Trâm 8.0 IELTS

"Đối với mình, bí quyết vàng chính là Luyện tập thật nhiều. Trước đây mỗi tiết học tại GLN, sau khi dạy nội dung bài học mới, thầy cô đều phát bài full Test để ôn lại luôn kiến thức vừa học. Sau đó về nhà, em lại luyện tập lại lần nữa để nắm chắc dạng bài hơn".

Bạn Phan Bảo Trâm – học viên tại GLN

Nguyễn Hải Yến 8.0 IELTS

“Tham gia khóa học tại GLN chính là chất xúc tác trong quá trình học Anh ngữ của em. Đặc biệt là thầy cô tại đây vô cùng nghiêm khắc với vô số những quy định trước khi vào lớp và về nhà. Tuy nhiên bởi sự nghiêm khắc cũng như nhiệt tình của thầy cô, em thấy được khả năng thực sự của mình khi cô gắng hết sức. Và điểm số 8.0 là món quà em muốn dành tặng thầy cô trong dịp này”.

Bạn Nguyễn Hải Yến – học viên tại GLN

Địa điểm