Trung tâm Anh ngữ iStar - Khóa học Viết luận du học | Edu2Review

Khóa học Viết luận du học

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Phương pháp giảng dạy

  • Học trực tiếp với giáo viên trên lớp: học nhóm hoặc học một thầy một trò
  • Trực tuyến: học nhóm hoặc học một thầy một trò

Mô tả khóa học

  • Ngoài việc tăng cường khả năng Viết học thuật, học viên sẽ được củng cố về kỹ năng Đọc hiểu, Ngữ pháp và Từ vựng cần thiết để viết các bài luận về chủ đề chung và bài luận xin học, hoàn chỉnh về hình thức và hấp dẫn về nội dung.
  • Hướng dẫn và luyện tập các bước cơ bản trong viết học thuật để có thể viết được một bài luận hay và hoàn chỉnh (theo các bước trong process writing). Biết cách khai thác trải nghiệm cá nhân, câu chuyện của gia đình, xã hội và cách tư duy về một vấn đề nhằm tạo ra một bài luận độc đáo. Học cách tổ chức, xây dựng kết cấu, và kỹ thuật viết văn kể chuyện, tự thuật theo văn phong Mỹ.
  • Thực hành viết, sửa, phân tích thông qua lời nhận xét của giảng viên và các bạn trong lớp để hoàn tất bài luận chính của bộ đơn tuyển sinh và xin xét học bổng vào các trường đại học.

Lợi ích khóa học