Lớp Ít Sinh Viên. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Lớp Ít Sinh Viên.

Ưu điểm

Lớp ít sinh viên. Cơ sở tốt.

Điểm cần cải thiện

Chỗ giữ xe xa.

Trải nghiệm và lời khuyên

N/A.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn