Tạo Động Lực Học. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Tạo Động Lực Học.

Ưu điểm

Dễ hiểu. Tạo động lực học. Giáo viên tốt.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi từ lớp cơ bản lên nâng cao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn