Thân Thiện. | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm luyện thi TOEIC – IELTS Phạm Phương

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Thân Thiện.

Ưu điểm

Thân thiện. Kiến thức đầy đủ cho học viên.

Điểm cần cải thiện

N/A.

Trải nghiệm và lời khuyên

Thích học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn