Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Sài Gòn (ASTON) - Khóa học Anh văn thiếu niên | Edu2Review

Khóa học Anh văn thiếu niên

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Trẻ em

Thời lượng

12 tuần

Lộ trình khóa học

  • Elite Teen: tập trung vào hai kỹ năng Nghe - Nói, toàn bộ thời gian học với giáo viên nước ngoài.
  • Smart Teen: học bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, tiếp xúc với giáo viên nước ngoài cao nhất là 24 giờ/khoá tương đương 50% thời lượng học.

Lợi ích khóa học

+ Giúp học viên áp dụng vào thực tế những kiến thức đã học trên lớp

+ Tạo cơ hội cho các em trau dồi kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng kể chuyện, v.v…