Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Sài Gòn (ASTON) - Khóa học Luyện thi Cambrigde | Edu2Review

Khóa học Luyện thi Cambrigde

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Phương pháp giảng dạy

  • Củng cố và hệ thống các kiến thức cần thiết cho kỳ thi.
  • Làm quen với các dạng câu hỏi trong kỳ thi, bao phủ cả bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
  • Thực hành với các bài kiểm tra mini (mini tests) cũng như đầy đủ (full tests).

Lộ trình khóa học: các khóa luyện sẽ kéo dài 6 tới 12 tuần cho trẻ.


Lợi ích khóa học

+ Làm quen với các dạng câu hỏi trong kỳ thi, bao phủ cả bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết

Khóa học được cung cấp bởi

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Sài Gòn (ASTON)

0
Chưa có đánh giá
0 đánh giá