Trung tâm Anh ngữ Sedu English | Edu2Review

Trung tâm Anh ngữ Sedu English

20 đánh giá
8.1
Tốt
20 đánh giá

Khóa học

SEED (Gieo hạt)

Giao tiếp
6 buổi

Học phí 699.000đ

SEED (Gieo hạt)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

6 buổi

Học phí 699.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Lộ trình SEED: Khóa học xây dựng nền tảng ngữ pháp và phát âm cơ bản
 • Thời lượng: 6 buổi
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Đối tượng:
  • Người có nền tảng ngữ pháp, từ vựng kém
  • Người có khả năng phát âm kém
  • Người thiếu tự tin, tinh thần tự học thấp
 • Quy mô lớp học: 6 - 8 học viên/lớp

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Phát âm chuẩn trên 80% 12 nguyên âm trong bảng IPA
 • Nhận biết trọng âm trong từ, ngữ điệu trong câu
 • Củng cố kiến thức về từ vựng và cấu trúc Tiếng Anh cơ bản
 • Nhận biết từ loại, cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc câu nền tảng phục vụ quá trình giao tiếp
 • Tự tin giao tiếp tiếng anh

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

SPROUT (Nảy mầm)

Giao tiếp
16 buổi

Học phí 3.199.000đ

SPROUT (Nảy mầm)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

16 buổi

Học phí 3.199.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Lộ trình SPROUT: Khóa phát âm theo chủ đề và 500 từ vựng
 • Thời lượng: 16 buổi (11 buổi trên lớp + 5 buổi trợ học)
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 3 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 18 - 22 học viên/lớp

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Củng cố 12 nguyên âm đơn
 • Phát âm chuẩn trên 90% 44 âm trong bản phiên âm quốc tế IPA
 • Biết nhấn trọng âm trong từ và ngữ điệu trong câu như người bản ngữ
 • Ghi nhớ và sử dụng thành thạo 500 từ vựng và 40 cấu trúc ngữ pháp giao tiếp cơ bản theo chủ đề hằng ngày

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

TRUNK (Thân cây)

Giao tiếp
25 buổi

Học phí 4.990.000đ

TRUNK (Thân cây)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

25 buổi

Học phí 4.990.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Lộ trình TRUNK: Khóa phát giao tiếp cơ bản chủ đề
 • Thời lượng: 25 buổi
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 16 - 20 học viên/lớp
 • Học với giáo viên nước ngoài 20% thời lượng khóa học (4 - 5 buổi)

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Có thể tự nhìn từ điển đọc và phát âm tại nhà mà không cần giáo viên
 • Phát âm chuẩn những từ khó, hay bị phát âm sai
 • Sử dụng thành thạo 150 cấu trúc ngữ pháp trong giao tiếp tiếng anh
 • Chinh phục 1000 từ vựng tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề
 • Phản xạ nghe nói tự nhiên theo các chủ đề cơ bản
 • Tự tin giao tiếp tiếng anh

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

FLOWER (Nở hoa)

Giao tiếp
26 buổi

Học phí 5.990.000đ

FLOWER (Nở hoa)

Trình độ

Giao tiếp

Thời lượng

26 buổi

Học phí 5.990.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Lộ trình FLOWER: Huấn luyện kỹ năng phản xạ siêu tốc và thuyết trình
 • Thời lượng: 26 buổi (13 buổi nghe + 13 buổi nói)
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 16 - 20 học viên/lớp
 • Học với giáo viên nước ngoài tối đa 50% thời lượng khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Giao tiếp thành thạo tiếng Anh trôi chảy theo các chủ đề chuyên sâu
 • Nắm vững hơn 1000 cụm từ vựng nâng cao đa dạng chủ đề
 • Thực hành tiếng Anh thông qua dự án, sản phẩm nghiên cứu khóa học
 • Biết sử dụng thành ngữ và cụm động từ trong giao tiếp
 • Phản xạ siêu tốc với tiếng Anh
 • Xây dựng và phát triển kỹ năng thảo luận, thuyết trình, phản biện tiếng anh trước đám đông

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

BASIC PREPARATION 0 - 5

Các khóa học khác
26 buổi

Học phí 4.190.000đ

BASIC PREPARATION 0 - 5

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

26 buổi

Học phí 4.190.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 26 buổi
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 12 - 15 học viên/lớp
 • Trợ giảng đồng hành trong khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Xây dựng và củng cố phát âm IPA
 • Biết cách phát âm, the, es, s, ed, trọng âm
 • Nắm chắc và sử dụng thành thạo 16 thì trong tiếng Anh
 • Nắm chắc và sử dụng thành thạo 9 từ loại trong tiếng Anh
 • Xây kỹ năng làm bài đọc và viết cơ bản
 • Kết quả bài thi đại học quốc gia 80% học viên đạt tối thiếu 5 điểm
 • Xây dựng kỹ năng đọc hiểu cơ bản
 • Xây dựng các kỹ năng viết cơ bản
 • Luyện các loại đề thi mới nhấtĐăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

SMART PREPARATION 5 - 8

Các khóa học khác
26 buổi

Học phí 4.590.000đ

SMART PREPARATION 5 - 8

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

26 buổi

Học phí 4.590.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 26 buổi
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 10 - 12 học viên/lớp
 • Trợ giảng đồng hành trong khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Xây dựng và củng cố phát âm, trọng âm
 • Hiểu và sử dụng thành thạo nối âm, biến âm, ngữ điệu trong câu, từ
 • Nắm chắc và sử dụng thành thạo 18 chuyên đề ngữ pháp chuyên sâu
 • Hiểu và sử dụng thành thạo 8 chuyên đề từ vựng
 • Xây kỹ năng làm bài đọc hiểu hiệu quả
 • Xây dựng kỹ năng làm bài viết hiệu quả
 • Xây dựng lộ trình 1000 tự vựng luyện thi đại học
 • Luyện các loại đề thi mới nhất
 • Kết quả làm bài thi đại học quốc gia 80% học viên đạt 8 điểm

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

SPEED UP PREPARATION 0 - 6.5

Các khóa học khác
36 buổi

Học phí 7.990.000đ

SPEED UP PREPARATION 0 - 6.5

Trình độ

Các khóa học khác

Thời lượng

36 buổi

Học phí 7.990.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 36 buổi
 • Thời gian học: 90 phút/buổi
 • Lịch học: 4 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 8 - 10 học viên/lớp
 • Trợ giảng đồng hành trong khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Nhận biết được trọng âm 2 và 3 âm tiết
 • Biết cách nhấn trọng âm và ngữ điệu, phát âm ed ,es , và nối âm
 • Hiểu và sử dụng thành thạo được 18 chuyên đề cấu trúc ngữ pháp trọng điểm của để thi
 • Hiểu và sử dụng hiệu quả 1000 từ vựng ôn thi đại học trọng điểm
 • Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu hiệu quả
 • Rèn luyện kỹ năng viết hiệu quả
 • Luyện các loại đề thi mới nhất
 • Kết quả bài thi đại học quốc gia 80% học viên đạt 6.5 - 7 điểmĐăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

PRE FOUNDATION 0 - 3.0

IELTS
15 buổi

Học phí 4.190.000đ

PRE FOUNDATION 0 - 3.0

Trình độ

IELTS

Thời lượng

15 buổi

Học phí 4.190.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 15 buổi
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 12 - 15 học viên/lớp

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Xây dựng nền tảng ngữ pháp cơ bản như các thì, cấu trúc câu, mệnh đề quan hệ, từ nối, phân biệt các dạng từ: danh từ - động từ - tính từ, trạng từ, giới từ…
 • Làm quen với 3 giọng tiếng Anh thường xuyên xuất hiện trong IELTS là Anh - Anh, Anh - Mỹ, Anh - Úc
 • Làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi Listening và luyện tập với một số chủ điểm quen thuộc trong phần thi này
 • Nắm và sử dụng hiệu quả từ vựng nâng cao theo chủ điểm đề thi

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

FOUNDATION 3.0 - 4.5

IELTS
30 buổi

Học phí 9.190.000đ

FOUNDATION 3.0 - 4.5

Trình độ

IELTS

Thời lượng

30 buổi

Học phí 9.190.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 30 buổi (20 buổi học với giáo viên + 10 buổi trợ học)
 • Thời gian học: 2 giờ/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 10 - 12 học viên/lớp
 • Học với giáo viên nước ngoài 10% thời lượng khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

 • Xây dựng kiến thức cơ bản về các dạng bài và phương pháp làm bài của 4 kỹ năng trong bài thi IELTS: Reading, Writing, Listening và Speaking
 • Một số dạng bài thường gặp trong 3 phần đầu tiên của bài thi
 • Xây dựng chiến lược làm bài trong từng dạng
 • Tiếp xúc với các dạng bài thường xuất hiện trong bài thi IELTS Reading
 • Tổng quan về bài thi IELTS Writing: các dạng bài chính trong Task 1 và Task 2
 • Những kiến thức cơ bản: từ vựng + cấu trúc + các phương pháp biến đổi câu để áp dụng vào việc viết bài
 • Làm quen với những bài đọc mang tính học thuật của IELTS
 • Làm quen với các dạng câu hỏi thường gặp trong Speaking Part 1 và các chủ đề thường xuất hiện trong Speaking Part 2


Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

SMART A 4.5 - 5.5

IELTS
35 buổi

Học phí 9.690.000đ

SMART A 4.5 - 5.5

Trình độ

IELTS

Thời lượng

35 buổi

Học phí 9.690.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 35 buổi (25 buổi học với giáo viên + 10 buổi trợ học)
 • Thời gian học: 3 giờ/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 10 - 12 học viên/lớp
 • Học với giáo viên nước ngoài 30% thời lượng khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

1. Listening

 • Biết cách tiếp cận 2 dạng câu hỏi trong phần thi Listening của IELTS là Điền từ và Trắc nghiệm
 • Các câu nói hội thoại phổ biến trong Section 1 - 3
 • Làm quen với 3 giọng tiếng Anh trong IELTS là Anh, Mỹ và Úc
 • Các chủ điểm khác nhau trong Listening: tên người, tên địa danh, tên các công trình công cộng, số điện thoại, số nhà, cách phân biệt và miêu tả đồ vật và chỉ dẫn đường

2. Reading

 • Các thành phần của câu/cách đọc một câu dài
 • 2 loại mệnh đề chính trong tiếng Anh là mệnh đề tính ngữ và mệnh đề quan hệ
 • Từ vựng học thuật cho trình độ mới bắt đầu
 • Quy trình làm các dạng câu hỏi trong Reading
 • Cách đọc/tìm kiếm thông tin trong đoạn văn

3. Writing

 • Cách viết một câu đơn và các công cụ nối dàicâu đơn thành câu phức hoặc ghép
 • Cách viết câu chủ và bị động
 • Các từ nối dễ dùng trong văn viết
 • Các loại hình vẽ được dùng trong đề bài Task 1
 • Cấu trúc bài Task 1 hoàn chỉnh và các cấutrúc câu/từ vựng được dùng trong Task 1
 • Cách chọn luận điểm và triển khai luận điểm trong Task 2

4. Speaking

 • Phát âm chuẩn các âm cơ bản trong tiếng Anh
 • Luyện nói có ngữ điệu lên xuống giống người bản ngữ
 • Cách đưa ra câu trả lời dài cho 2 dạng câu hỏi Speaking quan trọng là Basic Description và Wh-questions
 • Từ vựng và cách nói về các chủ đề phổ biến như Family, School, Occupation, Home…

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

SMART B 5.5 - 6.5

IELTS
35 buổi

Học phí 9.990.000đ

SMART B 5.5 - 6.5

Trình độ

IELTS

Thời lượng

35 buổi

Học phí 9.990.000đ

Chương trình

Thông tin chung

 • Thời lượng: 35 buổi (25 buổi học với giáo viên + 10 buổi trợ học)
 • Thời gian học: 3 giờ/buổi
 • Lịch học: 2 buổi/tuần
 • Quy mô lớp học: 10 - 12 học viên/lớp
 • Học với giáo viên nước ngoài 30% thời lượng khóa học

Mục tiêu kết quả đầu ra

1. Listening

 • Cách sử dụng thời gian trống trong bài thi Listening
 • Cách xác định dạng thông tin cần điền vào chỗ trống
 • Khả năng suy luận và bám sát bài nghe dù thỉnh thoảng bị mất dấu
 • Các chủ điểm khác nhau trong Listening: tên người, tên địa danh, tên các công trình công cộng, số điện thoại, số nhà, cách phân biệt và miêu tả đồ vật và chỉ dẫn đường
 • Các dạng câu phủ định/ bẫy phổ biến trong phần thi Listening

2. Reading

 • Cách tiếp cận các dạng câu hỏi khác nhau trong Reading: T, F & NG, Multiple choice, Fill in the blank, Matching headings
 • Cách gạch chân câu hỏi và tìm keywords
 • Làm quen với các cách paraphrase của đề bài
 • Cách đọc và phân tích câu/đoạn nhanh
 • Cách quét và tìm kiếm thông tin trong đoạn văn
 • Vốn từ vựng học thuật mức độ trung bình

3. Writing

 • Cách viết một học thuật
 • Các công cụ nối dài một câu đơn
 • Các từ nối hiệu quả trong văn viết
 • Cách viết bài và chọn từ trong Task 1 nhanh
 • Các dạng đề và cách trả lời 4 loại câu hỏi trong Task 2
 • Các cấu trúc câu/ từ vựng hữu dụng để tăng chất lượng cho bài viết

4. Speaking

 • Phát âm chuẩn các âm cơ bản trong tiếng Anh
 • Luyện nói có ngữ điệu lên xuống giống người bản ngữ
 • Cách lập ý và đưa ra câu trả lời dài đối với tất cả các dạng câu hỏi trong Part 1, 2 và 3
 • Xây dựng từ vựng và câu trả lời cho cả các chủ đề quen thuộc lẫn không quen thuộc

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Đăng ký trên Edu2Review. Hoàn phí 200.000đ + lợi ích khác.

Nhận tư vấn

Bạn cần thêm thông tin?

Gọi Hotline (+84) 98 1908 100

Edu2Review sẽ hỗ trợ thêm cho bạn

Đánh giá

Viết đánh giá

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.3
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.9
Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
6.8
Môi trường HT
7.3
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
8.3
Số lượng học viên
8.5
Quan tâm học viên
8.8
Hài lòng về học phí
7.8
Sẵn sàng giới thiệu
7.9

Giới thiệu

Địa điểm