Phương Pháp Đặc Biệt
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Xác nhận là học viên

Phương Pháp Đặc Biệt

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, vui vẻ Môi trường thân thiện Học online hay

Khuyết điểm

Laptop khá cùi bắp

Trải nghiệm

Đang cảm thấy khá thú vị

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn