Phương Pháp Dạy Đặc Biệt, Tạo Sự Chủ Động, Tự Tin Cho Học Viên
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Ngữ TOME (anhngutome.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Phương Pháp Dạy Đặc Biệt, Tạo Sự Chủ Động, Tự Tin Cho Học Viên

Ưu điểm

Môi trường học thân thiện, giáo viên vui vẻ, hài hước
Giảng dạy dễ hiểu

Khuyết điểm

Chưa nhận thấy

Trải nghiệm

Tạo sự tự tin trong giao tiếp (tự tin hơn) Nâng cao khả năng thuyết trình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn