Nhiệt Tình, Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Toppy

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Nhiệt Tình, Chất Lượng

Ưu điểm

- Giải pháp mới, đột phá trong việc luyện thi IELTS.
- Khóa học có hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

- Không có ý kiến.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một khóa học bao gồm quá nhiều tiện ích, nên học ở đây vì khóa học bổ ích và cải thiện bản thân rõ rệt.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn