Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ VASS - Khóa học Luyện thi IELTS 5.0 | Edu2Review

Khóa học Luyện thi IELTS 5.0

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

IELTS Upper Intermediate: 5.0 - 6.0

Thời lượng

18 tuần

Mô tả khóa học

Khóa học luyện thi IELTS là nền tảng Anh ngữ vững chắc, giúp bạn tự tin giao tiếp trong môi trường làm việc và hội nhập vào nền giáo dục thế giới.

Phương pháp giảng dạy

Học viên sẽ được rèn luyện kỹ năng Anh ngữ học thuật tổng hợp để làm bài thi IELTS và thực hành với các bài thi mẫu trong lớp học. Ngoài ra, học viên phải hoàn tất tối thiểu 60 giờ tự học. Giáo viên sẽ đánh giá phần tự học của học viên và hướng dẫn những điểm cần rèn luyện thêm.

Lớp học do các giảng viên bản ngữ và Việt Nam giàu kinh nghiệm sư phạm, với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm về chiến thuật làm bài thi IELTS hiệu quả đảm trách, chú trọng đến từng học viên.

Lợi ích khóa học

Giúp học viên đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong môi trường học thuật và tự tin hội nhập với nền giáo dục thế giới, xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chắc,

Chuẩn bị tốt về tiếng Anh học thuật với kiến thức tổng quát về tiếng Anh, khả năng phân tích và phương pháp làm bài để đạt điểm cao nhất trong kỳ thi IELTS.