Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy

Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy

18 đánh giá
8.1
Tốt
18 đánh giá

Đánh giá

Viết đánh giá

Ưu điểm nổi bật

Giáo viên bản xứ
Máy lạnh
WiFi
Kiểm tra đầu vào

Mức độ hài lòng

Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4
Giáo viên
8.6
Cơ sở vật chất
8.6
Môi trường HT
8.6
Thực hành kỹ năng
8.2
Tiến bộ bản thân
8.0
Tư vấn xếp lớp
7.8
Số lượng học viên
8.2
Quan tâm học viên
8.6
Hài lòng về học phí
8.2
Sẵn sàng giới thiệu
8.4

Giới thiệu

Địa điểm