Trung tâm Anh ngữ Yaffle English Academy - Khóa học Basic Plus | Edu2Review

Khóa học Basic Plus

Thông tin liên hệ

Chương trình

Trình độ

Các khóa học khác

Được thiết kế dựa trên trình độ dành cho người mới bắt đầu làm quen hoặc mất căn bản tiếng Anh, chương trình được tối ưu hoá về nội dung đơn giản, dễ học và tạo điều kiện tối đa cho học viên chuẩn hoá ngay từ khi mới bắt đầu.

Lợi ích khóa học